Козівська громада

Львівська область, Стрийський район

Оголошується конкурс на посаду директора Жупанського ЗЗСО І-ІІ-р. Козівської сільської ради Стрийського району Льввівської області

Дата: 26.07.2022 18:46
Кількість переглядів: 443

 

Фото без опису

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської сільської ради

Стрийського району  Львівської області

82631, с. Козьова, вул.Європейська, 46, тел.. (251)-38-623, kozіovaosvita@gmail.com.

                                                          

                                                                  Наказ

25 липня 2022 року                                                                                                               № 52

Про проведення  конкурсу на заміщення вакантної  

посади керівника Жупанського закладу загальної

середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради

 

          Відповідно  ст. 25  Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» та ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу загальної середньої освіти», затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки  України від 28 березня 2018 року № 291, «Про затвердження положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ, закладів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської  області», затвердженого рішенням   виконавчого комітету   та у зв’язку з достроковим припиненням договору керівника закладу освіти Козівської сільської ради

 

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Жупанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області   з 22 серпня 2022 року (Додаток 1).
 2. Створити конкурсну комісію та затвердити її склад  з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  директора Жупанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області   згідно ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (Додаток 2).
 3. Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень директора Жупанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області (Додатки № 3, № 4).
 4. Затвердити критерії оцінювання конкурсних завдань (Додаток № 5)
 5. Затвердити зразок заяви про допуск до участі в конкурсі (Додаток № 6) та  згоди на обробку персональних даних (Додаток № 7).
 6. Членам конкурсної комісії при проведенні іспиту суворо дотримуватись зазначених Критеріїв оцінювання, результати проведення іспиту оформлювати згідно відомості (додаток№ 8).
 7. Визначити місцем проведення конкурсного відбору відділ освіти, культури, молоді та спорту Козівської сільської ради.
 8. Провідному спеціалісту  відділу освіти, культури, молоді та спорту Козівської сільської ради  Бутчак Наталії Ярославівні:

    – направити для розміщення на офіційних веб-сайтах Козівської сільської ради та        відповідного закладу загальної середньої освіти  даний наказ та оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  директора Жупанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

– здійснювати прийом документів від кандидатів на заміщення вакантної  посади  не більше  20 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах Козівської сільської ради та  відповідного закладу загальної середньої освіти .

11.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

     Начальниця  відділу                                                                               Оксана  БУТЧАК 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

                                                                                         Козівської сільської ради №   38

від   12 травня    2022   року                 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду директора  комунального закладу загальної середньої освіти Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

(в новій редакції)

                                         

 

 1. Це  Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти.
 2. Директором закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
 3. Директор закладу загальної середньої освіти:
 • призначається на посаду за результатами конкурсного відбору терміном на шість років (терміном на два роки — для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії;
 • одна і та сама особа не може бути директором відповідного закладу загальної середньої освіти більше, ніж два терміни підряд (до першого терміну включається дворічний період перебування на посаді директора закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше);
 • після закінчення другого терміну перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії директора в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.
 1. Призначення директорів закладів загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення контракту на термін, що визначений чинним законодавством.

5. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського та учнівського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

6. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник державного, комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) (далі - засновник):

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше, ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

впродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 Про прийняте рішення  засновник або уповноважений ним орган (посадова особа) повідомляє органи управління освіти району та області. 

7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на вебсайті засновника та вебсайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити такі пункти:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його етапи та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

8. Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної зі сторін, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту».

Механізм формування конкурсної комісії :

-о представників засновника делегує комісія з питань освіти представницького органу влади чи місцевого самоврядування (залежно від форми власності закладу загальної середньої освіти), обираючи їх серед осіб, які подали відповідну заяву(не більше однієї особи від однієї фракції чи групи) ,перевага надається особам з педагогічною освітою;

-о представників відповідної  місцевої  державної/військової адміністрації, територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти скеровують відповідно обласний департамент освіти і науки та /або орган управління освіти району , територіальний орган центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти( державні службовці);

-о представників інститутів громадського суспільства ( громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, об’єднаної територіальної профспілкової організації, та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо) погоджує вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти, обираючи їх серед осіб, запропонованих місцевими осередками громадських об’єднань , рейтинговим голосуванням. Інститути громадського суспільства не можуть представляти чинний керівник закладу загальної середньої освіти та його заступники.

8.1 До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

-о визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність обмежена;

-   має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

8.2 Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати  з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі  наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

 8.3 Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб.

 8.4 Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

8.5 Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на вебсайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

8.6 Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

8.7 У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

9. Для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту(з додатком , що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

державний сертифікат про рівень володіння державною мовою,  виданий Національною комісією зі стандартів державної мови (відповідно до закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»);

довідку про відсутність судимості;

довідку про проходження попереднього періодичного (психіатричного) огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

9.1 Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

9.2 Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні термін, що може становити не більше 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

9.3 Уповноважена особа приймає документи за описом (розпискою), копію якого надає особі, яка їх подає.

10.Впродовж п’яти робочих днів з дня завершення терміну подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення терміну їх подання;

оприлюднює на вебсайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

11.Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського і учнівського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. Орган  управління освіти,  у віданні якого перебуває заклад загальної середньої освіти, має сприяти кандидатам в отриманні відомостей, необхідних для розроблення перспективного плану розвитку цього закладу.

12.Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

-оперевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року  № 988-р. Для перевірки використовується перелік питань на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затверджений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення єдиного для всіх кандидатів ситуаційного завдання. Розроблення ситуаційних завдань забезпечують обласний департамент освіти і науки і (за згодою) територіальний орган центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, що проходить у цьому закладі за присутності представників колективу, делегованих органами самоврядування працівників і здобувачів освіти, батьків цих здобувачів, або на загальних зборах  (конференції) колективу цього закладу.  Презентація передбачає виступ кандидата і надання ним/нею відповідей на запитання членів конкурсної комісії за змістом проведеної презентації. Орієнтовні  критерії оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти розробляє обласний інститут післядипломної педагогічної освіти або інший заклад вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців з управління освіти.

      12.1 Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та перевірка професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти проводиться у приміщенні, що відповідає  вимогам до проведення такого оцінювання. Приміщенням забезпечує орган(посадова особа), уповноважена засновником державного або комунального закладу загальної середньої освіти.

      12.2. Перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводить конкурсна комісія у формі комп’ютерного тестування через формування тесту з тридцяти завдань закритого формату, створених на основі переліку питань , затвердженого МОН України. Можливість виконати тест та автоматичну обробку результатів виконання забезпечує департамент освіти і науки області. Тривалість тестування – 40 хв. Кандидати, які правильно виконали понад половину завдань, допускаються до наступного етапу конкурсного відбору.

      12.3 Перевірку професійних компетентностей проводить конкурсна комісія шляхом оцінювання результатів виконання ситуаційного завдання кожного з кандидатів, допущених до другого етапу конкурсного відбору. Оцінювання відбувається за однозначно вимірюваними критеріями, запропонованими розробником. Змістовий вияв і композиційне оформлення кожного критерію розробник описує вербально і визначає в балах. Тривалість виконання ситуаційного завдання – 40 хв. Кандидати, які набрали сумарно більше, ніж половину балів за ситуаційне завдання, допускається до наступного етапу конкурсного відбору.

     12.4 Зразки тестових та ситуаційних завдань, критерії оцінювання результатів тесту і ситуаційного завдання оприлюднюються на вебсайті засновника, органу  управління освіти області і територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

       12.5  Презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти кандидатів конкурсна комісія проводить на базі цього закладу за присутності представників колективу, делегованих органами самоврядування працівників і здобувачів освіти, також батьків цих здобувачів, або на загальних зборах конференції) колективу цього закладу. Презентація відбувається державною мовою та передбачає виступ кандидата і надання ним /нею відповідей на запитання членів конкурсної комісії. Тривалість виступу – до 10 хв., відповідей на запитання – сумарно до 15 хв. Комісія зобов’язана забезпечити усім кандидатам  рівні умови для презентації свого бачення стратегічних кроків для розвитку закладу загальної середньої освіти. Кандидати , які ще не презентувати  своїх планів , не можуть брати участь у слуханні. За необхідності голова комісії своїм рішенням може позбавити окремих учасників слухання (окрім членів комісії) права участі в ньому. Результати презентації комісія оцінює за попередньо схваленими і оприлюдненими критеріями.

       13. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму вебсайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

14. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

15. Конкурсна комісія впродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на вебсайті засновника.

Переможця конкурсу визначають найперше за результатами оцінювання презентації плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Можуть враховуватись також результати тестування на знання освітнього законодавства, виконання ситуаційного завдання, досвід управлінської діяльності у сфері освіти, особисті досягнення в освіті тощо.

 Оприлюднені результати конкурсного відбору мають містити мотиваційну частину.

16. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

17. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник або уповноважений ним орган призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

 

 

Начальниця відділу                                                    Оксана БУТЧАК

 

 

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, культури,

молоді та спорту Козівської сільської ради

від 25.07.2022 р. № 52 

   

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Жупанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

Найменування, місцезнаходження закладу  освіти

Жупанський заклад  загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області , вул. Івана Франка , 4, с. Жупани.   

Найменування посади

Директор школи

Умови праці

Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра,  стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості , а також фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільне володіння ПК

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заява про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки  №1, №2);

2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання;

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі

Документи приймаються до 16.00 години  12 серпня 2022 року  до відділу освіти, культури, молоді та спорту Козівської сільської ради

Дата, час і місце проведення конкурсу

Директора Жупанського закладу  загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області, 22.08.2022р., 11.30 год., відділ  освіти, культури, молоді та спорту Козівської сільської ради, вул.. Європейська, 31 , с. Козьова. 

 

Етапи проведення конкурсного відбору

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;      

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством  вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору здійснюється у три етапи: 1) перевірка знань законодавства у сфері освіти у письмовій формі (30 хв.); 2) вирішення ситуаційного завдання (20хв.); 3) презентація розвитку закладу освіти (10хв.)

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бутчак Наталія –    провідний спеціаліст  відділу  освіти, культури, молоді та спорту Козівської  сільської ради,

с. Козьова, вул. Європейська, 31

тел. 0938780919

e-mail: koziovaosvita@ gmail.com

 

Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, культури,

молоді та спорту Козівської сільської ради

від25.07.2022 р. № 52

 

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Жупанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

 

Голова комісії:

Клепуц Оксана Миколаївна – голова Ради директорів закладів загальної середньої освіти Львівської області при Департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації, директорка Козівського  опорного закладу загальної середньої освіти – ліцею ім. Михайла Гаврилка;

Секретар комісії:

Ковальчук Олег Олегович    –   депутат Козівської сільської ради; 

Члени комісії:

Зубкович Стефан Стефанович – депутат Козівської сільської ради;

Марочкович Роман  Іванович – член президії ОТО ППОіНУ Сколівської, Славської, Козівської територіальних громад;

Сислюк Ірина Петрівна – начальниця відділу дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи Департаменту освіти і науки обласної державної дміністрації.

Гірковий Ярослав Збігневич – завідувач сектору правового забезпечення управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

 

 

Додаток 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, культури,

молоді та спорту Козівської сільської ради

від 25.07.2022 р. № 52

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти

 1. Право громадян України на освіту.
 2. Мова освіти.
 3. Складники та рівні освіти.
 4. Повна загальна середня освіта.
 5. Організаційно-правовий статус закладів освіти.
 6. Управління закладом освіти.
 7. Права і обов’язки засновника закладу освіти.
 8. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.
 9. Освітня програма.
 10. Документи про освіту.
 11. Система забезпечення якості освіти.
 12. Інституційний аудит.
 13. Зовнішнє незалежне оцінювання.
 14. Атестація педагогічних працівників.
 15. Сертифікація педагогічних працівників.
 16. Державні гарантії здобувачам освіти.
 17. Порядок зарахування учнів
 18. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.
 19. Органи управління у сфері освіти.
 20. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 21. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
 22. Повноваження органів із забезпечення якості освіти.
 23. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти.
 24. Етапи реалізації політики у сфері реформування закладів середньої освіти (Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року).
 25. Модель випускника за Концепцією «Нова українська школа»
 26. Ключові компетентності за Концепцією «Нова українська школа»
 27. Шляхи реформування загальної середньої освіти
 28. Очікувані результати реалізації Концепції «Нова українська школа»
 29. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.
 30. Державні стандарти загальної середньої освіти.
 31. Повноваження закладу загальної середньої освіти.
 32. Повноваження педагогічної ради закладу освіти.
 33. Трудовий договір.
 34. Строки трудового договору.
 35. Укладення трудового договору.
 36. Підстави припинення трудового договору.
 37. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 38. Розірвання трудового договору з ініціативи власника уповноваженого ним органу.
 39. Порядок вивільнення працівників.
 40. Види відпусток.
 41. Порядок надання щорічних відпусток.
 42. Щорічна основна відпустка та її тривалість.
 43. Педагогічне навантаження.
 44. Установлення надбавок працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України № 557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)
 45. Установлення доплат працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України № 557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

Додаток 4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, культури,

молоді та спорту Козівської сільської ради

від 25.07.2022 р. № 52

 

 

Ситуаційне завдання 1

До директора гімназії звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соціальній мережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими учнями. Якими мають бути дії директора гімназії у цьому випадку?

 

Ситуаційне завдання 2

До директора гімназії звертається батько учня 9 класу з вимогою бути присутнім під час проведення державної підсумкової атестації. Якою має бути відповідь директора гімназії?

 

Ситуаційне завдання 3

На наступний навчальний рік у ліцеї прогнозується зменшення кількості початкових класів, бо замість двох четвертих класів набирається тільки один перший. Таким чином один учитель початкових класів стає зайвим. Якими мають бути у цій ситуації дії директора ліцею при розподілі попереднього тижневого навантаження на наступний навчальний рік?

 

Ситуаційне завдання 4

Один із працівників ліцею після закінчення щорічної основної відпустки не вийшов на роботу і не повідомив керівника про причину своєї відсутності. Через тиждень він прийшов на роботу, а свою відсутність пояснив тим, що відпочивав у одній із країн і через скасування авіарейсу не зміг вчасно повернутися додому. Якими мають бути у цій ситуації дії директора ліцею по відношенню до цього працівника?

 

Ситуаційне завдання 5

         Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуаційне завдання 6

         Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною на час основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

 

Ситуаційне завдання 7

         Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

 

Ситуаційне завдання 8

         Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

 

Ситуаційне завдання 9

         Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

 

Ситуаційне завдання 10

         Директор школи  усвідомив, що у педагогічному колективі працює  педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

 

Ситуаційне завдання 11

         Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють  переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

 

Ситуаційне завдання 12

         Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно  важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і  отримав  догану за недобросовісне виконання обов’язків .  У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня .Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

 

Ситуаційне завдання 13

         До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

 

Ситуаційне завдання 14

         Педагогічному колективу школи потрібно визначитись  з учасниками етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи звертається голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. А перед директором школи  управління освіти поставило чітке завдання - підготувати учасників конкурсу. Дії директора у такій ситуації.

 

Ситуаційне завдання 15

         До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі  відео, на якому зафіксоване її  побиття іншими учнями.  Якими мають бути дії директора у такому випадку?

 

 

Ситуаційне завдання 16

         Територія школи не ізольована від населеного пункту. Як результат - на території закладу відпочивають мешканці, розпивають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку на території школи?

 

Ситуаційне завдання 17

         До директора школи звернулись батьки з проханням відкрити групу продовженого дня для дітей 4-го класу. Які дії директора школи у даному випадку?

 

Ситуаційне завдання 18

         До директора школи звернулись батьки з проханням відкрити групу продовженого дня для дітей 4-го класу. Які дії директора школи у даному випадку?

 

Ситуаційне завдання 19

Ви дізналися від батьків та учнів, що учитель української мови не проводить уроки в Zoom, постійно вигадуючи нові причини (відсутність з’єднання з інтернетом, несправність комп’ютера). Проте домашнє завдання завжди надсилає смс-повідомленнями. Батьки стурбовані таким ставленням учителя, а діти зовсім не встигають за програмою. Як діяти керівнику закладу освіти?

 

Ситуаційне завдання 20

До вас, як керівника закладу, звернувся вчитель з питанням про те, що у нього наближається термін курсів підвищення кваліфікації. Однак він вважає, що може її не підвищувати, оскільки вже має необхідну кількість годин за рахунок участі у семінарах, вебінарах, проходжені онлайн-курсів, підтверджених сертифікатами. Які ваші дії як керівника закладу?

 

Ситуаційне завдання 21

До вас звернулися батьки учениці із письмовою скаргою про те, що стосовно їх дитини систематично здійснюється цькування від однокласників. Це виявляється у штовханні, викраденні речей, нецензурному вираженні емоцій і почуттів. Які ваші дії як керівника закладу загальної середньої освіти?

 

Ситуаційне завдання 22

Керівники комунальних закладів освіти прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато близьких осіб, що не заборонено Законом України «Про запобігання корупції». Керівники призначають премії, щорічну грошову винагороду вчителям – своїм близьким родичам за погодженням з головою профспілкового комітету та письмово повідомляють орган управління освітою. Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у закладі освіти.

 

Ситуаційне завдання 23

У школі впродовж останніх років значно зменшилась кількість учнів і, як наслідок, зменшилась кількість навчальних годин. Для більшості педагогів, які прийняті на повну ставку, немає можливості виконати норма навантаження. Внаслідок цього у школі виникають конфліктні ситуації з розподілом педагогічного навантаження. Запропонуйте яким чином можна діяти директору школи у цій ситуації.

 

Ситуаційне завдання 24

Освітній заклад знаходиться у територіальній громаді, де не вистачає коштів освітньої субвенції внаслідок нижчої фактичної наповнюваності класів від розрахункової за формулою освітньої субвенції. Директор цього освітнього закладу хоче отримати фінансову автономію для більш ефективного управління освітнім закладом. Запропонуйте яким чином можна діяти директору школи у цій ситуації.

 

Ситуаційне завдання 25

Протягом кількох останніх років Ваш заклад втрачає позиції щодо кількості учнів закладу. Батьки не здають дітей до першого класу, обираючи інші заклади освіти, або ж учні переходять до іншої школи посеред навчального року. Що Ви будете робити, аби підвищити імідж Вашого закладу освіти?

 

Ситуаційне завдання 26

Орган управління освітою в перспективі розглядає пониження статусу вашого освітнього закладу до рівня гімназії, пояснюючи це тим, що на даний час заклад не відповідає основним вимогам до створення ліцею. Водночас, педагогічний, учнівський та батьківський колектив вважають, що освітній заклад може претендувати на статус ліцею. Який план дій Ви б запропонували у даній ситуації?

 

Ситуаційне завдання 27

До закладу освіти звернулись представники громадської організації з пропозицією провести виховні години для учнів 5-7 класів на тему протидії булінгу. Ваші дії.

 

Ситуаційне завдання 28

У закладі виникла надзвичайна ситуація (пожежа, закладення вибухового пристрою, виявлення невідомого предмета тощо). Які дії директора закладу після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію?

Ситуаційне завдання 29

В освітньому закладі більшість педагогічних працівників не мають достатніх вмінь та знань для того, щоб працювати з використанням дистанційних технологій навчання. Вся система дистанційного навчання у них побудована на використані соцмереж. Поряд з цим, закладом освіти обрано дистанційну платформу навчання. Але, ці педагоги відкидають можливість працювати на дистанційній платформі, мотивуючи це тим, що не мають достатньо часу. Які дії директора закладу для виправлення цієї ситуації?

 

Додаток 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, культури,

молоді та спорту Козівської сільської ради

від 25.07.2022 р. № 52

 

 

 

Критерії оцінювання письмового тестування

            Тестування складається державною мовою. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

           Тестування проводить конкурсна комісія у формі комп’ютерного тестування через формування тесту з тридцяти завдань закритого формату, створених на основі переліку питань , затвердженого МОН України. Можливість виконати тест та автоматичну обробку результатів виконання забезпечує департамент освіти і науки області. Тривалість тестування – 40 хв. Кандидати, які правильно виконали понад половину завдань, допускаються до наступного етапу конкурсного відбору.

        

Критерії оцінювання ситуаційного завдання

           Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, та вміння приймати рішення. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

 Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам конверт з бланком. Кандидат заповнює свої персональні дані та приступає до розвязання ситуаційного завдання.

          На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 40 хвилин.

Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується п’ятибальна система:

- п’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

- чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання, в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні;

- два бали виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні;

- нуль балів виставляються кандидатам, які не вирішили завдання у встановлений час.

Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання.

           Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю.

 

 

Критерії оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

            Презентація відбувається державною мовою та передбачає виступ кандидата і надання ним /нею відповідей на запитання членів конкурсної комісії. Тривалість виступу – до 10 хв., відповідей на запитання – сумарно до 15 хв. Комісія зобов’язана забезпечити усім кандидатам  рівні умови для презентації свого бачення стратегічних кроків для розвитку закладу загальної середньої освіти. Кандидати , які ще не презентувати  своїх планів , не можуть брати участь у слуханні. За необхідності голова комісії своїм рішенням може позбавити окремих учасників слухання (окрім членів комісії) права участі в ньому.

Оцінювання презентації за 10-ти бальною системою. Під час оцінювання враховуються:

- розуміння завдання;

- повнота розкриття теми;

- авторська оригінальність;

- якість доповіді;

 - обсяг та глибина знань за темою;

- відповіді на запитання;

 - ділові та вольові якості доповідача.

 

Обґрунтування критеріїв

Бали

 

- презентація демонструє точне розуміння завдання, повністю логічно розкриту тему, її унікальність; містить велику кількість оригінальних прийомів, аргументованість основних позицій; доповідач переконливо і повно відповідає на питання;

 

- в презентації використані матеріали, що мають відношення до теми, так і ті, що не мають відношення до теми; частково в роботі наявні авторські знахідки; порушено логіку виступу, неповна система аргументації; доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді;

 

- в презентації використані матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; тема презентації не розкрита, немає аргументів, повне порушення логіки виступу; доповідач не може відповісти на питання.

 

 

8-10

 

 

 

 

4-7

 

 

 

 

0-3

 


        Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання чинного законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів. Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Додаток 6

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, культури,

молоді та спорту Козівської сільської ради

від 25.07.2022 р. № 52 

   

Голові конкурсної комісії _______________________________

                                                     (прізвище, імя, по-батькові)

                         _____________________________________________________,

                          

                         який (яка) проживає за адресою: _________________________

                                                                                  _________________________

(номер контактного телефону)

   

                          e-mail ________________@ ___________

                                                (заповнюється друкованими літерами)

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу допустити  мене  до  участі  в конкурсі  на  зайняття  посади

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                 ___________________ _________________

(найменування посади та закладу)

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах. Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

- надсилання листа на зазначену адресу;

- надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

- телефонного дзвінка за номером ___________________________;

- (в інший доступний спосіб)* ______________________________ .

 

 

___ __________ 20__ р.                 ___________________ _________________              

                                                                (підпис)                                                                                                                                           

 

 

 

*У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

        

                     

 

 

  Додаток 7

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, культури,

молоді та спорту Козівської сільської ради

від 25.07.2022 р. № 52

 

 

 

 

 

ЗГОДА

                                      на обробку персональних даних

Я, _____________________________________________________________,

                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

Народився(лась) ____ _____________ 19__ р., документ, що посвідчує особу, паспорт  серія _____ № _____________, виданий _______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі —Закон) даю згоду на:

 • обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:

- відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських  проєктах;

– використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону)

– поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

– доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних

 

«____» ______________20____                                   ________________            

                                                                                                (підпис)

Додаток 8

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, культури,

молоді та спорту Козівської сільської ради

від 25.07.2022 р. № 52

 

 

 

             «ПІДСУМКОВА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

 конкурсу на заміщення вакантної посади директора Жупанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Козівської сільської   ради Стрийського району Львівської області

 

                                   

 

від _____ _______________ 20___ року

 

   № з/п

    Прізвище ім’я по батькові   

Загальна сума балів за іспит

Загальна сума балів за вирішення ситуаційного завдання

Загальна сума балів за презентацію перспективного плану

Загальна сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії        Клепуц Оксана Миколаївна

Секретар комісії    Ковальчук Олег Олегович

Члени комісії         Зубкович Стефан Стефанович

                               Марочкович Роман  Іванович                         

                                           Сислюк Ірина Петрівна

                                    Гірковий Ярослава Збігневич

 

 

 

 

 

 

Детальніше про умови конкурсу Ви дізнаєтесь скачавши цей файл за посиланням: https://rada.info/upload/users_files/04370455/29422d487f8e3ba11ce8b45c077103a0.zip


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь