Козівська громада

Львівська область, Стрийський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 03.02.2023 11:33
Кількість переглядів: 164

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

________________20232210332________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укртранснафта» (код згідно з ЄДРПОУ 31570412) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

1. Інформація про суб’єкт господарювання

Юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, тел.: +38 (044) 201-57-01, e-mail: office@ukrtransnafta.com.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*]

Планованою діяльністю є будівництво очисних споруд на ЛВДС «Сколе» АТ «Укртранснафта» по вул. Робоча, с. Козьова, Стрийського району, Львівської області.

Технічна альтернатива 1.

Передбачається влаштування комплексу очисних споруд для приймання та очищення виробничо-дощових стічних вод ЛВДС «Сколе», та влаштування нових окремих очисних споруд господарсько-побутових стічних вод для відокремленого очищення стічних вод від ЛВДС «Сколе» й стічних вод від житлових селищ №№1, 2, школи-ліцею с. Козьова. Скид очищених господарсько-побутових та виробничо-дощових стічних вод передбачається через існуючий випуск у водний об’єкт - р. Оряву (ліва притока р. Опір).

Планованою діяльністю передбачено переукладання поліетиленовими трубами існуючих зношених (сталевих) каналізаційних напірних мереж від школи-ліцею с. Козьова.

Передбачається перехоплення струмків, потрапляючих на промислову територію ЛВДС «Сколе» із гірського схилу, їх каналізування (прокладання відокремленої закритої мережі) в межах території підприємства. Даний захід передбачається для уникнення потрапляння вод струмків у мережу виробничо-дощової каналізації, й відповідного забруднення.

Нові очисні споруди виробничо-дощових стоків ЛВДС «Сколе» влаштовуються на заміну технічно та морально застарілої існуючої системи водовідведення та уловлення залишків нафти виробничо-дощових стоків ЛВДС «Сколе», яка не спроможна забезпечити нормативні вимоги по забезпеченню наданої функції.

Нові очисні споруди господарсько-побутових стічних вод від ЛВДС «Сколе» й від житлових селищ №№1, 2 та школи-ліцею с. Козьова влаштовуються на заміну технічно та морально застарілих існуючих очисних споруд (станція біологічної очистки (СБО) стічних вод з аеробною стабілізацією осаду), що складаються з таких основних об’єктів: компактної установки КУ-200 з муловими майданчиками та насосної станції з приміщенням фільтрів, які розміщені на території ЛВДС «Сколе».

Річна витрата господарсько-побутових стічних вод, яка буде надходити на нові очисні споруди, не змінюється (за двома новими очисними спорудами).

Нові очисні споруди розташовуються на новому майданчику, що забезпечить функціонування існуючих очисних споруд до вводу в експлуатацію проектованих очисних споруд.

При влаштуванні нового комплексу очисних споруд передбачається максимальне використання існуючих каналізаційних мереж, колодязів, каналізаційних насосних станцій житлових селищ №№1, 2, школи-ліцею с. Козьова, головної каналізаційної станції ЛВДС «Сколе», трубопроводів скиду очищених вод у річку Оряву.

Скид очищених господарсько-побутових та виробничо-дощових стічних вод передбачається у водний об’єкт шляхом приєднання запроектованих трубопроводів очищених стічних вод до існуючої системи скидних водопроводів очищених стічних вод у р. Оряву.

Усі проектовані очисні споруди будуть працювати у автоматичному режимі, з цілодобовим та цілорічним контролем стану їх функціонування диспетчерським персоналом ЛВДС «Сколе».  

Чисельність персоналу, який буде обслуговувати об’єкт (комплекс очисних споруд) – 3 особи (періодичне перебування), зі штату персоналу підприємства.

Для забезпечення зручності та безпеки експлуатації, можливості проведення ремонтних робіт і прийняття оперативних заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям або локалізації аварій передбачається облаштування додаткових проїздів із твердим покриттям до майданчиків очисних споруд.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи для забезпечення приймання та очищення стічних вод виробничо-дощових стоків ЛВДС «Сколе» й господарсько-побутових стоків від ЛВДС «Сколе» й житлових селищ №№1, 2 та школи-ліцею с. Козьова – є реконструкція існуючих комплексів очисних споруд, із доведенням їх характеристик до чинних вимог щодо якості очищення стічних вод, для їх подальшого випуску у водний об’єкт та функціонала комплексу очисних споруд господарсько-побутових стічних вод до становища, яке буде забезпечувати потреби підприємства та Козівської сільської громади.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Проектований комплекс очисних споруд буде розміщуватись в межах існуючої території підприємства ЛВДС «Сколе» АТ «Укртранснафта», розташованої в Львівській обл., Стрийського р-ну, с. Козьова, вул. Робоча, 10.

Територія (ділянка) належить АТ «Укртранснафта», згідно Державного Акту на право постійного користування землею (площею 8,51 га). Кадастровий номер земельної ділянки – 4624583000:01:014:0161, цільове призначення – для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту (для виробничих потреб).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються. Планована діяльність провадиться на території існуючого об’єкту.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив планової діяльності визначається сплатою податків у місцеві бюджети та забезпеченням сталої роботи комплексу очисних споруд для очищення стічних вод від ЛВДС «Сколе» та від абонентів населення Козівської сільської громади (житлових селищ №№1, 2 та школи-ліцею с. Козьова).

Санітарно-захисна зона навколо ЛВДС «Сколе» АТ «Укртранснафта» витримана.

Планована діяльність є безпечною для місцевого населення та відповідає діючому природоохоронному законодавству.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Очисні споруди виробничо-дощових стоків ЛВДС «Сколе»:

Виробничо-дощові стоки надходять: з технологічних площадок від змиву пролитих нафтопродуктів, атмосферні – з територій резервуарних парків, а також води від охолодження резервуарів при пожежі з обвалованої території резервуарних парків, з зеленої зони, прилеглої до відкритих водовідвідних лотків. Також до очисних споруд будуть надходити дренажні води з існуючої каналізаційної мережі в районі відновленої підпірної стінки.

Для прийому, транспортування, очищення і випуску стічних вод, а також утилізації шкідливих речовин, що містяться в них, проектується комплекс каналізаційних мереж, споруд та обладнання, а також використовуються існуючі мережі.

Мета будівництва – забезпечити відведення й очищення виробничо-дощових стоків від виробничих об'єктів та територій відповідно до діючих санітарних норм, з подальшим скидом очищених стічних вод через існуючий випуск у водний об’єкт - р. Оряву.

Проектом передбачено будівництво очисних споруд накопичувального типу.

Основні елементи системи водовідведення та очисних споруд:

- мережа відкритих лотків, закрита мережа підземних самопливних та напірних трубопроводів;

- каналізаційна насосна станція (КНС), для транспортування поверхневих та дренажних вод у резервуар накопичувач;

- заглиблений монолітний з/б резервуар накопичувач з металевим перекриттям, з обладнанням для видалення сміття, осаду та плівки нафтопродуктів, насосами;

- блок очищення. Є спорудою фізики-механічної очистки стічних вод, являє собою горизонтальну склопластикову ємкість підземного виконання, повної заводської комплектації. Всередині розділений перегородками на чотири відділення: пісковловлювач; відділення із коалесцентними фільтрами; відділення з піно-поліуретановими фільтрами; відділення сорбційного фільтра;

- резервуар накопичувач очищеної води (спільне накопичення очищених виробничо-дощових й очищених та знезаражених господарсько-побутових стічних вод);

- каналізаційна насосна станція (КНС), для транспортування очищених стічних вод (виробничо-дощових та господарсько-побутових) до існуючого випуску у р. Орява;

- колодязь з витратоміром.

Робота очисних споруд ведеться у автоматичному режимі.

Режим роботи очисних споруд цілодобовий, цілорічний. Резервуар накопичувач буде використовуватися тільки в теплу пору року.

Очисні споруди господарсько-побутових стоків ЛВДС «Сколе»:

Господарсько-побутові стоки надходять від будівель та споруд ЛВДС «Сколе» у процесі експлуатації яких ці стоки утворюються.

Для прийому, транспортування, очищення і випуску стічних вод використовуються існуючі та проектовані самопливні та напірні каналізаційні мережі, каналізаційні насосні станції.

Мета будівництва – забезпечити відведення господарсько-побутових стоків від існуючих об'єктів ЛВДС «Сколе» та їх очищення до нормативно допустимих концентрацій забруднюючих речовин у очищених стічних водах, з подальшим скидом очищених стічних вод через існуючий випуск у водний об’єкт - р. Оряву.

Проектовані очисні споруди є спорудами біологічного очищення стічних вод. Принцип комплексного біологічного очищення стічних вод базується на взаємодії стічних вод з активним мулом та їх обробці в аноксидних і аеробних умовах.

Очисні споруди запроектовані блочно-модульного виконання, повної заводської комплектації. Складаються з технологічних ємностей підземного виконання, виготовлених з поліетилену. Виробничі приміщення розташовані в металевих контейнерах.

Основні елементи системи очисних споруд:

 1. резервуар для усереднення стоків;
 2. поліетиленова розподільча камера (з шиберними засувками);
 3. аеротенк;
 4. вторинний відстійник;
 5. регенератор активного мулу;
 6. аеробний стабілізатор активного мулу;
 7. мулова дренажна насосна станція (КНС);
 8. установка доочищення стічних вод до рівня скиду у водні об’єкти рибогосподарського призначення зі зворотнім промиванням фільтру                                            (поліетиленовий корпус із пінополістирольним завантаженням, запірна арматура, система трубопроводів);
 9. колодязь (контактний резервуар) з системою знезараження очищених стоків гіпохлоритом натрію;
 10. стандартний морський контейнер №1, реконструйований для розміщення повітродувок, шафи управління, обладнання для знезараження очищених стоків гіпохлоритом натрію тощо;
 11. стандартний морський контейнер №2, реконструйований для розміщення обладнання для зневоднення активного мулу (шнековий дегідратор активного мулу, полімерна станція, шнековий насос, ємність для осаду, шафа керування тощо);
 12. резервуар накопичувач очищеної води (спільне накопичення очищених виробничо-дощових й очищених та знезаражених господарсько-побутових стічних вод);
 13. каналізаційна насосна станція (КНС), для транспортування очищених стічних вод (виробничо-дощових та господарсько-побутових) до існуючого випуску у р. Орява;
 14. колодязь з витратоміром.

Робота очисних споруд ведеться у автоматичному режимі.

Режим роботи очисних споруд цілодобовий, цілорічний.

Річна витрата стічних вод, яка буде надходити на очисні споруди від споживачів ЛВДС «Сколе», не змінюється.

Очисні споруди господарсько-побутових стоків житлових селищ №№1, 2 та школи-ліцею с. Козьова:

Господарсько-побутові стоки надходять від існуючих абонентів житлового та соціального секторів с. Козьова (житлові селища №№1, 2 та школа-ліцей с. Козьова).

Для прийому, транспортування, очищення і випуску стічних вод використовуються існуючі каналізаційні мережі та передбачається влаштування нових (проектованих) ділянок каналізаційних мереж.

Мета будівництва – забезпечити відведення господарсько-побутових стоків від існуючих абонентів житлового та соціального секторів с. Козьова (житлові селища №№1, 2 та школи-ліцею с. Козьова), та їх очищення до нормативно допустимих концентрацій забруднюючих речовин у очищених стічних водах, з подальшим скидом очищених стічних вод через існуючий випуск у водний об’єкт - р. Оряву.

Проектовані очисні споруди є спорудами біологічного очищення стічних вод. Принцип комплексного біологічного очищення стічних вод базується на взаємодії стічних вод з активним мулом та їх обробці в аноксидних і аеробних умовах.

Очисні споруди запроектовані блочно-модульного виконання, повної заводської комплектації. Складаються з технологічних ємностей підземного виконання, виготовлених з поліетилену. Виробничі приміщення розташовані в металевих контейнерах.

Основні елементи системи очисних споруд:

 1. резервуар для усереднення стоків;
 2. поліетиленова розподільча камера (з шиберними засувками);
 3. аеротенк;
 4. вторинний відстійник;
 5. регенератор активного мулу;
 6. аеробний стабілізатор активного мулу;
 7. мулова дренажна насосна станція (КНС);
 8. установка доочищення стічних вод до рівня скиду у водні об’єкти рибогосподарського призначення зі зворотнім промиванням фільтру                                            (поліетиленовий корпус, пінополістирольне завантаження, запірна арматура, система трубопроводів);
 9. колодязь (контактний резервуар) з системою знезараження очищених стоків гіпохлоритом натрію;
 10. стандартний морський контейнер №1 (6058*2438*2591 (Д*Ш*В) мм), реконструйований для розміщення повітродувок, шафи управління, обладнання для знезараження очищених стоків гіпохлоритом натрію тощо;
 11. стандартний морський контейнер №2 (6058*2438*2591 (Д*Ш*В) мм), реконструйований для розміщення обладнання для зневоднення активного мулу (шнековий дегідратор активного мулу, полімерна станція, шнековий насос, ємність для осаду, шафа керування тощо);
 12. каналізаційна насосна станція (КНС), для транспортування очищених стічних вод до існуючого випуску у р. Орява;
 13. колодязь з витратоміром.

Робота очисних споруд ведеться у автоматичному режимі.

Режим роботи очисних споруд цілодобовий, цілорічний.

Річна витрата стічних вод, яка буде надходити на очисні споруди від споживачів житлового та соціального секторів с. Козьова, не змінюється.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

Під час будівництва та в процесі експлуатації має бути забезпечено екологічну безпеку життєдіяльності населення, додержання нормативів щодо шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

Обмеження планованої діяльності:

1. Дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджений наказом МОЗУ від 14.01.2020 №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 за №156/34439); дотримання нормативів гранично допустимих викидів відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.06 №309.

2. Дотримання допустимих рівнів шуму згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

3. Дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин у поверхневих водоймах.

4. Безпечна експлуатація відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів.

5. Відповідна структура керування, кваліфікація обслуговуючого персоналу.

6. Постійний контроль у процесі експлуатації за всією діяльністю з метою повного забезпечення екологічних вимог до об’єкту.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання розмірів СЗЗ згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджені наказом Мінприроди від 19.06.1996 №173), містобудівних умов та обмежень й протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Територіальна альтернатива відсутня.

 

7. Необхідна екологічно-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

З метою мінімізації впливів на довкілля рішення щодо еколого-інженерної підготовки та захисту території будуть прийматися базуючись на результатах обстеження ділянки, інженерно-геодезичних вишукуваннях, виготовленні проектно-кошторисної документації тощо.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечуватимуть раціональне використання ґрунту, будуть передбачені охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічно альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1:

Весь комплекс робіт виконується в межах діючого проммайданчику. Додаткова екологічно-інженерна підготовка не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається. Територіальна альтернатива відсутня.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 1:

Можливі впливи планової діяльності на довкілля включають:

 • Клімат і мікроклімат: відсутній. Планована діяльність не впливає на інтенсивність падаючої сонячної радіації, на температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні характеристики.
 • Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин на період проведення будівельних робіт: робота будівельної техніки та автотранспорту, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, різання металів, виконання планувальних робіт; шумовий вплив від роботи машин та механізмів, автомобільного транспорту.

У процесі експлуатації комплексу очисних споруд (процес очищення стічних вод) очікуються викиди шкідливих речовин в атмосферу від обладнання очисних споруд.

 • Водне середовище: концентрації забруднюючих речовин не перевищуватимуть нормативно допустимі концентрації забруднюючих речовин  при скиді очищених стічних вод у водний об’єкт та не будуть перевищувати показники гранично-допустимих скидів Дозволу на спеціальне водокористування, що буде наданий після введення до експлуатації даного комплексу очисних споруд.
 • Вплив на ґрунт та земельні ресурси: вплив на ґрунти носить локальний характер і здійснюється тільки в частині, пов'язаній з виконанням планувальних робіт. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається впровадження комплексних природоохоронних заходів (облаштування території об’єкту, проведення озеленення та ін.). На підприємстві наявні спеціально відведені місця для тимчасового зберігання відходів. При експлуатації об’єкту додатковий негативний вплив відсутній.
 • Природно-заповідний фонд: у межах розташування підприємства відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду. Шкідливий вплив відсутній.
 • Рослинний, тваринний світ: вплив на рослинний світ під час будівництва є тимчасовим і полягає в механічному порушенні поверхневого шару ґрунту в зоні будівельних робіт. Після завершення будівництва буде проведена рекультивація. В зоні проведення робіт рідкісні та зникаючі види тварин відсутні. Вплив на рослинний та тваринний світ під час експлуатації відсутній.
 • Навколишнє соціальне середовище (населення): Під час виконання будівельно-монтажних робіт на стан здоров’я будівельників буде відбуватися негативний вплив разового, короткочасного характеру внаслідок забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами від роботи будівельної техніки, проведення зварювальних та фарбувальних робіт. У подальшому очікується позитивний вплив – очищення господарсько-побутових стоків житлових селищ №№1, 2 та школи-ліцею с. Козьова, очищення господарсько-побутових стоків та виробничо-дощових стоків від ЛВДС «Сколе».
 • Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.
 • Відходи: передбачається утворення будівельних та побутових відходів на період проведення будівельно-монтажних робіт;

При експлуатації об’єкту, при виконанні планових технологічних, ремонтних та профілактичних робіт, утворюються наступні тверді відходи: матеріали обтиральні, забруднені мастилами, пісок забруднений нафтопродуктами, які передаються спеціалізованій організації на утилізацію, згідно договору.

 Також до твердих відходів відноситься сміття, що міститься у стоках та осадах очисних споруд, відходи з очищення місць загального використання проммайданчику розташування очисних споруд, які періодично вивозяться на спеціалізований полігон ТПВ.

До рідких відходів відносяться нафтошлами, що утворюються у процесі роботи очисних споруд виробничо-дощових стоків, які передаються спеціалізованій організації на утилізацію згідно договору.

Поводження з відходами, що утворюватимуться під час будівництва та провадження планової діяльності об’єкту, буде здійснюватися у відповідності до Закону України «Про відходи» та інших підзаконних актів у сфері управління відходами.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічно альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1:

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні наведеним для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається. Територіальна альтернатива відсутня.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно з:

- пунктом 13 частини 3 статті 3 (господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- пунктом 14 частини 2 статті 3 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Згідно з напрямком, технічними характеристиками, місцем провадження планованої діяльності, підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Державною інспекцією архітектури та містобудування України та інші дозвільні документи, передбачені законодавством, для впровадження запланованої діяльності.

            (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації., Поштова адреса: вул. Стрийська, 98, м. Львів, Україна, 79026.

Тел./факс (032)238-73-83, e-mail: envir@loga.gov.ua.

Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Сорока Назарій Любомирович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

____________________________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь