Козівська громада

Львівська область, Стрийський район

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (ДДП)

Дата: 19.07.2023 14:57
Кількість переглядів: 113

Повідомлення

про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (ДДП)

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадкості Козівська сільська рада Стрийського району Львівської області оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Повна назва документа державного планування що пропонується, та стислий виклад його змісту:

«Детальний план території капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп км 665+400 - км 675+820 на території Козівської сільської ради» – є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови з метою розміщення об’єктів будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначеннямістобудівних умов та обмеженьзабудовиземельноїділянки.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Козівська сільська рада Стрийського району Львівської області.

Передбачувана процедура громадського обговорення у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з моменту оприлюднення повідомлення та триватиме протягом 15 днів.

б) Способи участі громадськості:

зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічну екологічної оцінки ДДП подаються у письмовому та електронному вигляді.

в) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Козівська сільська рада (82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська, 46, ел.пошта: kozivskarada@gmail.com тел. 03251-38623)

Строки подання зауважень і пропозицій 15 днів з дня офіційного оприлюднення заяви.

Сільський голова Щекун Василь Йосипович

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп км 665+400 - км 675+820 на території Козівської сільської ради

 

 

Загальні положення

1. Замовник СЕО

Козівська сільська рада (82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул.Європейська, 46).

2. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план території капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп км 665+400 - км 675+820 на території Козівської сільської ради» розроблений на замовлення Козівської сільської ради відповідно до Рішення № 1640-24/2023 від 24.03.2023 р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану території капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп км 665+400 - км 675+820 на території Козівської сільської ради».

Детальний план розроблений в межами Козівської сільської ради, на частині автошляху загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп км 665+400 - км 675+820 у Львівській області, який має цілісний планувальний характер. М-06 - автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Київ — Чоп.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території визначає:

• принципи планувально-просторової організації забудови;

• червоні лінії та лінії регулювання забудови;

• функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

• містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

• потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

• доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

• черговість та обсяги інженерної підготовки території;

• систему інженерних мереж;

• порядок організації транспортного і пішохідного руху;

• порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

- Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закону України «Про відходи»;

- Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

- Закону України «Про екологічну мережу України»;

- Закону України «Про охорону земель»;

- Закон України «Про рослинний світ»;

- Закону України «Про тваринний світ»;

- Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

-ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

-ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

-ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

-ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

-ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

-ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;

-ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

-ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

-ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

-ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

- СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;

- Наказу міністерства охорони здоров'я України No 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

 

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Будівництво автомобільних доріг відноситься до видів діяльностей, що становлять підвищену екологічну небезпеку для навколишнього середовища та, відповідно, можуть мати значний вплив на довкілля. Тому, діяльність, що пов’язана з будівництвом чи реконструкцією автомобільних шляхів потребує вивчення з екологічної точки зору щодо впливу на здоров’я населення та навколишнє середовище. В статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» виділені види діяльності, котрі підпадають під обов’язкове проведення ОВД, а саме будівництво, розширення чи реконструкція:

- автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири або більше смуг руху (а також, в разі розширення чи реконструкції до чотирьох смуг), за умови їхньої протяжності від 10 км та більше;

- автомагістралей;

- автомобільних доріг першої категорії.

Об’єкт проектування (капітальний ремонт М-06 Київ - Чоп км 665+400 - км 675+820), на яку розробляється ДПТ розташований в межах Козівської сільської ради та Сколівської міської ради Стрийського району Львівської області.

М-06-автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Київ — Чоп.

ДПТ передбачається проект капітального ремонту автошляху М-06 Київ – Чоп довжиною близько 10,5 км. Категорія дороги III. Загальна площа відведення земель в постійне користування складає 53,6040 га. Вздовж всієї дороги , у відповідних місцях, споруджуються освітлення - зупинки громадського транспорту, інженерні мережі та споруди.

На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об‘єкти культурної спадщини. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні.

На даний момент на території проектування частково прокладене дорожнє освітлення. Наявність інженерних мереж та їх точна локалізація підлягають уточненню і погодженню із відповідними службами на наступних стадіях проектування.

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з існуючого автошляху в північній та південній частині проектованої території. Ширина проїжджої частини вказана на кресленнях профілів доріг.

Прилеглі території до проектованої дороги належать до земель зелених насаджень загального користування, лісосмуг та території існуючої житлової забудови. Загальний благоустрій та озеленення на решті ділянок ДПТ не виконані в повному об’ємі.

Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, які проходять за межами проектованої ділянки. Червоні лінії дороги та лінія регулювання забудови. Смуга відведення.

В геологічній будові Сколівської улоговини представлені відклади крейдової, палеогенової, неогенової і четвертинної систем. Утворення крейдової системи представлені відкладами стрийської світи (K2st). Це, як правило, трьохкомпонентний фліш (пісковик-алевроліт-аргіліт), часто в нижній частині циклу Боума зустрічаються крупнозернисті поліміктовігравеліти. В святославському кар'єрі (присілок Сколього) розробляються саме міцні пісковики стрийської світи як будівельна сировина (щебінь, бутовий камінь). Орява — річка в Україні, в межах Стрийського району Львівської області. Ліва притока Опору.

 Клімат помірно-континентальний, середньорічна температура повітря — +7ºС (липень +17,5 +16ºС, січень −4,5, −6ºС. Середня тривалість зими — 4—4,5 місяця. Середньорічний рівень опадів 924 мм. Максимальна кількість опадів припадає на середину літа. Для весни характерна переважно нестійка хмарна погода з проясненнями, влітку бувають сильні зливи, які часто спричиняють повені. Взимку в Сколівській улоговині діють одночасно сибірський і азорський антициклони, та частково ісландський циклон, внаслідок чого переважають південно-західні вітри. При проникненні морського арктичного повітря йде мокрий сніг, а з південно-західним вітром — сильні заметілі. Загалом, в останні роки (2000-ні) зима малосніжна, порівняно тепла з переважно хмарною погодою та високою відносною вологістю повітря.

Екологічні умови ділянки проектування – задовільні.

4. Ймовірні наслідки

1)Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

Оцінка ймовірних наслідків:

Атмосферне повітря

Під час будівництва комплексу вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних, будівельних, монтажних робіт. Передбачається, що дані речовини будуть утворюватися в незначних кількостях, без перевищень норм ГДК.

Потенційними джерелами забруднення атмосферного повітря при експлуатації об’єкту будуть автотранспортні засоби різних категорій.

Водне середовище

Відведення поверхневих стоків з території дорожнього полотна здійснюватиметься за комбінованої системи дощової каналізації відкритого та закритого типу за допомогою дощоприймачів та водовідвідних канав, що розташовуватимуться в межах доріг та проїздів.

Передбачається, що проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси.

Ґрунтове середовище

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів.

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.

Після завершення спорудження об’єкту передбачається відновлення грунтового покриву у визначених місцях.

Рослинний та тваринний світ

Згідно проектних рішень детального плану території вплив буде незначний та полягатиме в механічному порушенні рослинного покриву на період будівництва.

Після завершення спорудження об’єкту передбачається відновлення рослинного покриву у визначених місцях.

Акустичний вплив

Джерелами шуму та вібрації про спорудженні об'єкту будуть двигуни будівельних машин та механізмів.

Потенційними джерелами шуму при експлуатації об’єкту будуть автотранспортні засоби різних категорій.

2) Для територій з природоохоронним статусом

На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об‘єкти прирородно-заповідного фонду.

3) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО розробки детального плану території і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуся під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

- дані моніторингу стану довкілля;

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

При розроблені документації необхідне врахування схеми планування території Львівської області, інформація земельного кадастру.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об'єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні екологічно безпечні технології при будівництві та експлуатації об'єктів, розміщення яких пропонується детальним планом.

Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та приміщень;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– зменшення рівня викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря шляхом впровадження новітніх технологій, заміни застарілого обладнання;

– зменшення рівня викидів шкідливих речовин в повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту;

– налагодження централізованої системи водопостачання та водовідведення;

– влаштування локальних очисних споруд;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ, модернізація техніки для санітарного очищення;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням моніторингу та оформленням дозиметричного паспорта;

– забезпечення благоустрою території;

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно- акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж території проектування, вулиць та доріг.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

- зміст та основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9.Орган до якого подаються зауваження та пропозиціїта пропозиції та строки їх подання

Козівська сільська рада (82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул.Європейська, 46, ел.пошта: kozivskarada@gmail.com , тел. 03251-38623)

Строки подання

15 днів з дня публікації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування «Детальний план території капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп км 665+400 - км 675+820 на території Козівської сільської ради (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку").

Сільський голова Василь ЩЕКУН

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь