Козівська громада

Львівська область, Стрийський район

МЕТОДИКА розрахунку плати за оренду комунального майна Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

Дата: 18.12.2023 16:24
Кількість переглядів: 282

МЕТОДИКА

розрахунку плати за оренду комунального майна Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

 

 1. Методика розрахунку плати за оренду комунального майна Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області (далі – Методика), розроблена відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі – Порядок КМУ), Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 року № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності.
 2. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно – економічного механізму справляння плати за оренду об’єктів комунальної власності визначених частиною першою статті 3 Закону.
 3. Розмір орендної плати встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки визначені договором.
 4. Для визначення загальної площі об’єкта оренди, при передачі в оренду окремих кімнат чи частин приміщень в нежитлових будівлях, без наявного окремого входу, до корисної площі об’єкту оренди додається частка площ спільного (загального) користування, при цьому:
 • при наявності технічного паспорта (інвентарної справи) на всю будівлю, частина приміщень якої передаються в оренду, і є можливість визначити, які приміщення відносяться до корисних, а які до площ спільного користування, для визначення загальної площі об’єкту оренди розраховується коефіцієнт пропорційного співвідношення основних (корисних) та допоміжних (спільного користування) приміщень будівлі. Коефіцієнт визначається шляхом ділення загальної площі приміщень спільного користування (сходові, щитові, коридори, санвузли і т.п.) на загальну площу корисних приміщень (кабінети, офіси і т.п.). При цьому частка приміщень площ спільного користування визначається шляхом множення основних (корисних) приміщень, що пропонуються для передачі в оренду на визначений коефіцієнт;
 • при відсутності технічного паспорта (інвентарної справи) на всю будівлю, чи неможливості визначити, які приміщення відносяться до корисних, а які до площ спільного користування (заклади охорони здоров’я, культури, освіти та інші) загальна площа об’єкту визначається шляхом множення корисної площі об’єкту оренди на коефіцієнт 1,3.
 1. Розмір орендної плати для об’єктів, що передаються в оренду шляхом проведення аукціону встановлюється у відповідності до цінових пропозицій учасників аукціону.
  1. Стартова (початкова) орендна плата на першому аукціоні визначається у відповідності до пункту 52 Порядку КМУ та цієї методики і становить:
   • для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого перевищує один місяць, зазначається в розрахунку за місяць оренди та становить 1 відсоток вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 Закону;
   • для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого становить від однієї доби до одного місяця, зазначається в розрахунку за один день оренди та становить 0,03 відсотка вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 Закону;
   • для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого не перевищує одну добу, зазначається в розрахунку за одну годину оренди та становить 0,0014 відсотка вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 Закону.

Якщо строк оренди перевищує один місяць, але об’єкт оренди пропонується для погодинного використання, то розмір стартової орендної плати на першому аукціоні зменшується пропорційно відповідно до часу використання об’єкта протягом одного місяця.

  1. Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати, відповідно до статті 8 Закону.

Якщо об’єктом оренди є окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого майна та транспортних засобів), то розмір стартової орендної плати визначається на підставі даної Методики та встановлюється на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір стартової орендної плати для транспортних засобів визначається згідно з абзацами першим - п’ятим пункту 52 Порядку КМУ.

  1. Розмір орендної плати визначений на аукціоні за перший (базовий) місяць оренди, за кожний наступний місяць оренди підлягає корегуванню на індекси інфляції наступних місяців.
 1. Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав:
 • об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс комунального підприємства;
 • об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону;
 • об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.
 1. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого п.8 цієї Методики. Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди.
 2. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, що перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря згідно з Порядком КМУ, як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення балансоутримувача.
 3. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 4. Результати незалежної оцінки майна чинні протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачено у звіті про оцінку майна.
 5. Орендна плата за цією Методикою розраховується без врахування непрямих платежів – податку на додану вартість (ПДВ). Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.
 6. До плати за оренду комунального майна не включаються витрати комунальних підприємств, установ, організацій, за якими закріплено майно Козівської територіальної громади на праві господарського відання або оперативного управління (далі - балансоутримувач) на утримання орендованого майна та прибудинкової території (експлуатаційні витрати), за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, плата за комунальні послуги, тощо. Плата за комунальні та  інші послуги сплачуються орендарями окремо, відповідно до укладених договорів чи за спеціальними рахунками наданими балансоутримувачем.

Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду кільком орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної загальної площі.

 1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
 2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 3. Розмір річної орендної плати для об’єктів нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна (відмінного від нерухомого), які у відповідності до Закону, Порядку КМУ та Положення про порядок оренди майна комунальної власності Козівської територіальної громади передаються в оренду без проведення аукціону чи для продовження договорів оренди без проведення аукціону визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор , 100

 

де

Опл

- розмір річної орендної плати, гривень;

 

Вп

- вартість майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, без урахування податку на додану вартість (ПДВ), гривень;

 

Сор

- орендна ставка, визначена згідно з таблицею 2 цієї Методики

 

У разі використання орендарем нерухомого майна за кількома цільовими призначеннями для визначення розміру орендної плати необхідно визначити площі для кожного з видів діяльності оренди з подальшим застосуванням відповідних орендних ставок і зазначенням цих площ у договорі оренди.

 

 1. Розмір орендної плати за перший місяць оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна (відмінного від нерухомого) чи перегляд розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл. міс. = Опл. х І д.о. х І м,

 

де

Опл

- розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

 

Опл міс

-розмір місячної орендної плати

 

12

- кількість місяців у році

 

І м

-індекс інфляції за перший місяць оренди

 

І д.о

- індекс інфляції за період з дати незалежної оцінки майна до дати укладання договору або перегляду розміру орендної плати;

 

 1. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

Фото без опису

 

де

 

Фото без опису

- розмір добової орендної плати, гривень;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

 1. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години на добу за формулою:

Фото без опису

 

де

 

Фото без опису

- розмір погодинної орендної плати;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

Проте для проведення культурно-масових заходів, концертів, виставок з правом здійснення продажу, урочистостей, тренінгів, лекцій, спортивних чи інших змагань, надання послуг репетиторства, хореографії, вокалу тощо), розмір орендної плати для погодинної оренди для приміщень площею до 70 кв м має становити не менше 70 грн. за одну годину; для приміщень площею понад 70 кв м не менше 250 грн. за одну годину.

Погодинна оренда застосовується у разі, якщо майно орендаря не перебуває в орендованому приміщенні і приміщення може орендуватися впродовж одного дня декількома орендарями, кожний з яких сплачує свою орендну плату.

Погодинна оренда припускає, що за домовленістю сторін про оренду приміщення протягом певного періоду в часі (наприклад, протягом тижня, місяця, року) на умовах щоденної передачі приміщення в оренду та повернення його з оренди через певну кількість годин може бути укладений довготерміновий договір погодинної оренди. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати «Типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності» затвердженому рішенням сільської ради. В особливих умовах такого договору обов’язково прописується порядок підписання актів про передачу приміщення в оренду та повернення його орендарем. Водночас сторони можуть закріпити у договорі умову про те, що вони фіксуватимуть факт щоденної передачі та повернення приміщення в єдиному документі, який вестимуть протягом певного періоду (наприклад, місяця) або протягом всього строку дії договору. Такий документ можна назвати актом, а можна зазначити іншу назву — Журнал обліку передачі та повернення об’єкта оренди. В останньому випадку в договорі обов’язково слід зазначити, що такий журнал є формою документів (актів) про передачу приміщення в оренду та повернення його орендарем. Зазначений документ потрібен для обліку як орендаря, так і установи — орендодавця, тож його оформляється в двох примірниках.

 1. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

Опл.ц = (Воз + Внм) х Сор.ц , 100

 

 

де

Опл ц

- розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи, гривень;

 

 

Возhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n236- 12.emf

- вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

 

Внм

- вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

 

Сор цhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n236-

- орендна ставка за використання єдиного

 

14.emf

майнового комплексу, його відокремленого струрного підрозділу визначена згідно з таблицею 1цієї Методики

 

             

 

 

 1. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

Фото без опису

 

де

 

Фото без опису

- розмір місячної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.

 

Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

 

 1. Нарахування орендної плати проводиться з моменту підписання сторонами договору оренди та акту прийому-передачі об’єкта оренди орендарю. Факт прийому в оренду майна підтверджує підписаний сторонами акт прийому-передачі об’єкту оренди, який підписується сторонами одночасно з договором оренди не пізніше 15 днів з моменту прийняття сесією Козівської сільської ради  Стрийського району Львівської області рішення про передачу об’єкта в оренду за умови своєчасної подачі необхідної документації.
 2. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
 3. Своєчасно несплачені орендарем суми орендної плати стягуються за весь період заборгованості з нарахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу.
 4. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 30-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
 5. У разі зміни адреси, площі об’єкта оренди за результатами виготовлення нового технічного паспорта (інвентарної справи) чи перерахунку (перерозподілу) площ спільного користування, уповноваженим органам по укладенню договорів оренди вносити зміни в договори оренди в частині адреси, площі, перерахунку орендної плати без прийняття рішення Орендодавцем з дати виготовлення нового технічного паспорту чи здійсненого перерозподілу площ спільного користування.
 6. Нарахування орендної плати припиняється з моменту фактичного повернення орендованого майна за актом прийому-передачі. Якщо об’єкт оренди після закінчення терміну дії договору оренди не переданий орендарем за актом прийому-передачі, останньому нараховується плата за фактичне користування об’єктом в розмірі орендної плати до моменту передачі його за актом прийому-передачі.
 7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 гривню на рік (без ПДВ) і оренда плата не коригується на індекс інфляції для:

-органів державної влади, інших бюджетних організацій, закладів, установ, які повністю фінансуються з державного бюджету;

-органів місцевого самоврядування для розміщення центрів надання адміністративних послуг;

-казенних підприємств, що утворилися у результаті реорганізації державного закладу охорони здоров’я;

-Національного банку щодо майна, яке було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу;

-Пенсійного фонду України та його органам;

-національних художніх колективів та концертних організацій, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

-редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Орендна плата у розмірі 1 гривні для орендарів, зазначених в абзаці восьмому цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 1. Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 гривню за 1 кв.м загальної площі в місяць (без ПДВ) і оренда плата не коригується на індекс інфляції для використання:
 • народними депутатами України під громадські приймальні на строк виконання депутатських повноважень;
 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі першого продовження договору оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

 

Таблиця 1

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств

 

Найменуваня

Орендна ставка

 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

 

 

тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

 

з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

 

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

 

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та

12

виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних та шляхово-будівельних матеріалів

 

 

Інші об'єкти

10

 

         

 

Таблиця 2

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна що передається в оренду без  проведення аукціону чи для продовження договорів оренди без проведення аукціону

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків (%)

 

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

 

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

 

3. Розміщення:

 

 

банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів, платіжних терміналів

40

 

ресторанів з нічним режимом роботи

40

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

40

 

офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

40

 

4. Розміщення:

 

 

аптек, аптечних пунктів (кіосків), що реалізують готові ліки

30

 

виробників реклами

30

 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

30

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

30

 

Організація:

 

 

  - концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

30

 

   • - виставок продовольчих та непродовольчих товарів із правом здійснення торгівлі

30

 

5. Розміщення салонів краси, кабінетів манікюру та педикюру, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

30

 

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

 

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

 

8. Розміщення:

 

 

клінінгових установ (пралень)

12

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

12

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

20

ресторанів,   кафе,   барів,   закусочних,   буфетів,   кафетеріїв,   їдалень,   що

здійснюють продаж товарів підакцизної групи

20

 

приватних закладів охорони здоров'я

20

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і

провадять господарську діяльність з медичної практики

20

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

20

 

суб'єктів  господарювання, що   провадять  діяльність   у   сфері                 права,

бухгалтерського обліку та оподаткування

20

 

редакцій засобів масової інформації:

 

 

- рекламного та еротичного характеру

20

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю

юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

20

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали

іноземних засобів масової інформації

20

 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного

обладнання, технічних засобів мовлення

20

 

9. Розміщення:

 

 

крамниць-складів, магазинів-складів

18

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

18

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

18

 

- промислових товарів, що були у використанні

18

 

- автотоварів

18

 

- відео- та аудіопродукції

18

 

офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які      надають    послуги         рухомого        (мобільного)           зв’язку,     операторів     та

провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

18

 

антен

30

 

технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій,

які надають послуги доступу до Інтернету

30

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту для

дорослих

7

 

11. Розміщення:

 

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом

грошей

15

 

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

25

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

15

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

10

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних

знайомств та весіль

15

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів,

грибів

15

 

організацій політичних партій, чи їх об’єднань

25

 

12. Розміщення:

 

 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених

централізовано для споживання в інших місцях

9

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх

тварин

              5

 

13. Розміщення:

 

 

фірмових      магазинів      вітчизняних      промислових                       підприємств-

товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

10

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

(кур'єрська служба)

7

 

торговельних   об'єктів   (кіосків,    лотків),    які    здійснюють                          продаж

продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

7

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють

продаж товарів підакцизної групи

15

 

торговельних автоматів, що відпускають продовольчі та непродовольчі

товари, безалкогольні напої

12

 

складів, які використовуються виключно для зберігання товарів (предметів)

без здійснення торгівлі

5

 

стоянок для автомобілів

15

 

14. Розміщення:

 

 

ветеринарних аптек

10

 

рибних господарств

10

 

приватних навчальних закладів

10

 

приватних шкіл та курсів з навчання водіїв автомобілів

10

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними

мовами

10

 

суб'єктів    господарювання,   що     здійснюють    проектні,                   проектно-

вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

10

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції,

що друкуються іноземними мовами

15

 

редакцій  засобів   масової   інформації,  крім   зазначених  у пункті                 28.

Методики та пункті 8 цієї таблиці

10

 

суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і

демонстраторів фільмів

10

 

інформаційних агентств

10

 

вітчизняних  юридичних і    фізичних  осіб,   що   є   суб'єктами                       малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на

орендованих виробничих площах (крім офісів)

10

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

5

 

16. Розміщення торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів

              5

 

17. Розміщення:

 

 

 

 

 

ксерокопіювальної   техніки    для     надання    населенню    послуг    із

ксерокопіювання документів

               7

 

суб'єктів  господарювання, що   здійснюють  побутове                 обслуговування населення, в тому числі майстерень з ремонту взуття, одягу, годинників,

біжутерії

               7

 

-перукарня

12

 

18. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої

в Україні

               5

 

19. Розміщення:

 

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання

послуг поштового зв'язку

               7

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки

(вручення) поштових відправлень

               10

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних

закладів

6

 

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім

договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)

30

 

20. Розміщення:

 

 

державних   та   комунальних  (некомерційні)  закладів   охорони   здоров'я,   що   частково

фінансуються за рахунок державного та обласного бюджетів

7

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

5

 

санаторно-курортних закладів для дітей

5

 

комунальні некомерційні підприємства

 

 

фізкультурно-спортивних закладів,   діяльність   яких    спрямована                                             на організацію та проведення занять різними видами спорту для дітей та

учнівської молоді

3

 

торговельних об'єктів  з   продажу  книг,  газет   і   журналів,                         виданих

українською мовою

5

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за

житлово-комунальні послуги

7

 

21. Розміщення:

 

 

 

 

 

громадських вбиралень

                5

 

камер схову

5

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції,

що видаються українською мовою

               3

 

22. Розміщення:

 

 

Частина площі аптек, що використовується для виготовлення ліків за

рецептами

             10

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги (послуги, пов'язані з  організацією поховання)

             10

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних

               5

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності, та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які надають

послуги з обслуговування та утримання житлового фонду.

               3

 

23. Розміщення:

 

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи

розумовими вадами

              1

 

бібліотек,   архівів,   крім   тих,   які   утримуються   за   рахунок                                                                                                           бюджету

Козівської територіальної громади

              3

 

музеїв, крім тих, які утримуються за рахунок державного та місцевих

бюджетів

              1

 

24. Розміщення:

 

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування

громадян похилого віку та інвалідів

             0,1

 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді), що утримуються за рахунок

державного та обласного бюджетів

               1

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок державного і обласного бюджетів, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

0,1

 

громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо- юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-

спортивних послуг;

               1

 

приміщень для використання під господарсько-побутові потреби фізичних

осіб – мешканців, що проживать у будинку

               0,1

 

25. Розміщення транспортних підприємств з:

 

 

перевезення пасажирів

15

 

перевезення вантажів

25

 

26. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань(крім громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості вказаних в п24

даної таблиці), релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більш як 50 кв. метрів

0,5

 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

0.3

 

27. Розміщення професійних творчих працівників під творчі майстерні, що не використовуються для провадження підприємницької діяльності і

становить:

 

 

не більш як 50 кв. метрів

0.1

 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

0,5

 

28. Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не

використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більш як 100 кв. метрів

0,1

 

для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів

0,5

 

29. Інше використання нерухомого майна

15

 

       

 

Примітки:

 

 1. У разі передачі в оренду основних (корисних) площ приміщень та місць загального користування (площ спільного користування) ставка для частки площ спільного користування застосовується у тому ж розмірі, яка визначена для корисних (основних) площ.
 2. У разі, коли приміщення вже перебувають в оренді і передбачено договором використання орендарем основних (корисних) площ приміщень та місць загального користування (площ спільного користування) ставка для частки площ спільного користування застосовується у тому ж розмірі, яка визначена для корисних (основних) площ. Ставка вступає в дію з моменту перегляду ставки за використання майна основних (корисних) площ чи перегляду розміру орендної плати відповідно до виготовленого нового звіту про оцінку майна.
 3. У разі, коли суб’єкт є власником основних (корисних) площ приміщень, а в користуванні (оренді) залишилася лише частка місць загального користування (площ спільного користування) застосовується ставка в розмірі 15%, як для іншого використання нерухомого майна.

 

 

Сільський голова                                                            Василь ЩЕКУН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь