Козівська громада

Львівська область, Стрийський район

Інформаційні картки РМП/ДМП

Дата: 02.01.2024 12:59
Кількість переглядів: 192

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішенням сесії

 Козівської сільської  ради

 від 23.02.2023

№ 1562-23/2023

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Внесення змін до інформації в Реєстрі територіальної громади

(назва адміністративної послуги)

Відділ  організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

(найменування структурного підрозділу – суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

 

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради  Стрийського району Львівської області

2

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

 

82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська,46

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Понеділок - четвер з 09.00 до 18.00,

п’ятниця з 09.00 до 18.00

вихідні дні: субота, неділя

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайту відділу організації надання адміністративних послуг

Електронна адреса: cnapkozivskatg@ukr.net

Тел.:  03251-38623

https://kozivska-gromada.gov.ua/

 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Коституція України,  Кодекс України про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс України.

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  «Про адміністративні послуги», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад», 24 грудня 2019 року №1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”», 18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій», 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг», 23 вересня 2020 року №911 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Накази Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року №816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання»,  Міністерства закордонних справ України від 22 грудня 2017 року №573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово»

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення особи або її представника

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

У разі виявлення особою помилкових даних у відомостях щодо місця її проживання (перебування), унесених стосовно неї до Реєстру територіальної громади, така особа звертається до органу реєстрації, який зобов’язаний на підставі поданих особою або її представником достовірних відомостей у день звернення внести відповідні зміни до Реєстру територіальної громади в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Для посвідчення особи суб’єкта звернення пред’являється паспортний документ особи.

У разі звернення представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

   документ, що посвідчує особу представника;

   документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами)

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до ЦНАП (віддалених робочих місць)

11

Платність /безоплатність адміністративної послуги

Адміністративний збір не справляється

12

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення особи або її представника

13

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відділ організації надання адміністративних послуг відмовляє в одержанні адміністративної послуги в разі, коли:

 особа не подала необхідних документів або інформації;

  у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

   звернулась особа, яка не досягла 14 років

14

Результат надання адміністративної послуги

Унесення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання (перебування) до Реєстру територіальної громади. 

Формування інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання (перебування) особи для її передачі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

15

Спосіб отримання результату надання послуги

Результат послуги надсилається заявнику шляхом текстового телефонного повідомлення

16

Примітка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішенням сесії

 Козівської сільської  ради

 від 23.02.2023

№ 1562-23/2023

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача витягу з реєстру територіальної громади

(назва адміністративної послуги)

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

 (найменування структурного підрозділу – суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Відділ  організації надання адміністративних послуг

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу  організації надання адміністративних послуг

 

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

2

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська,46

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання цадміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Понеділок - четвер з 09.00 до 18.00,

п’ятниця з 09.00 до 18.00

вихідні дні: субота, неділя

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт відділу організації надання адміністративних послуг

Електронна адреса: cnapkozivskatg@ukr.net

Тел.:  03251-38623

https://kozivska-gromada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс України.

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  «Про адміністративні послуги», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад», 24 грудня 2019 року №1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”», 18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій», 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг», 23 вересня 2020 року №911 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Накази Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року №816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання»,  Міністерства закордонних справ України від 22 грудня 2017 року №573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово»

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), або її законного представника, власника (співвласників) житла, законного представника особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника 

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для посвідчення особи суб’єкта звернення під час особистого відвідування відділу з організації надання адміністративних послуг пред’являється паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні. У разі звернення законним представником, додатково подається документ, що посвідчує його особу та підтверджує повноваження. У разі звернення за отриманням витягу власником житла, додатково подається документ, що підтверджує право власності на житло

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до відділу організації надання адміністративних послуг (віддалених робочих місць)

Суб’єкт звернення може звернутися за отриманням витягу через Портал Дія після проходження ним електронної ідентифікації та автентифікації

11

Платність /безоплатність адміністративної послуги

Адміністративний збір не справляється

12

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення особи або її представника

13

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відділ організації надання адміністративних послуг відмовляє у видачі витягу з Реєстру територіальної громади у разі, коли:

   особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

   у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні дані або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

   звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів

14

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Реєстру територіальної громади в паперовій  формі

15

Спосіб отримання результату надання послуги

Витяг у паперовій формі видається працівником відділу  організації надання адміністративних послуг або Центру суб’єкту звернення, після перевірки належності та дійсності поданих необхідних документів.  

У випадках звернення через Портал Дія витяг в електронній формі формується засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія, у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту

16

Примітка

Витяг містить інформацію про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адресу та дату задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або адресу та дату знятого місця проживання (перебування), або відомості про скасоване місце проживання (перебування), вид витягу, дату формування витягу, номер витягу, найменування органу реєстрації, підставу для формування витягу, дату звернення за витягом, відомості про суб’єкта запиту.

За зверненням особи, законного представника витяг з Реєстру територіальної громади також може містити інформацію про попередні періоди задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи в адміністративно-територіальній одиниці за місцем звернення особи

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішенням сесії

 Козівської сільської  ради

 від 23.02.2023

№ 1562-23/2023

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Довідка для оформлення спадщини

(назва адміністративної послуги)

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

(найменування структурного підрозділу  – суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Відділ  організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації з надання адміністративних послуг

 

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради  Стрийського району Львівської області

 

2

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська,46

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Понеділок – п'ятниця з 09.00 до 18.00,

вихідні дні: субота, неділя

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт відділу організації надання адміністративних послуг

Електронна адреса: cnapkozivskatg@ukr.net

Тел.:  03251-38623

https://kozivska-gromada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Коституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс України.

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  «Про адміністративні послуги», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад», 24 грудня 2019 року №1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”», 18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій», 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг», 23 вересня 2020 року №911 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Накази Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року №816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання»,  Міністерства закордонних справ України від 22 грудня 2017 року №573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово»

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення особи або її представника за запитом нотаріуса

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Особа звертається до Відділу організації надання адміністративних послуг, який зобов’язаний на підставі запиту нотаріуса у 10-денний термін надати інформацію про останнє місце реєстрації померлого та разом з ним осіб

Для посвідчення особи суб’єкта звернення пред’являється паспортний документ особи, свідоцтво про смерть та запит нотаріуса

У разі звернення представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

   документ, що посвідчує особу представника;

   документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до Відділу організації надання адміністративних послуг (віддалених робочих місць)

11

Платність /безоплатність адміністративної послуги

Адміністративний збір не справляється

12

Строк надання адміністративної послуги

У 10-денний термін після звернення особи або її представника

13

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відділ організації надання адміністративних послуг  відмовляє в одержанні адміністративної послуги в разі, коли:

 особа не подала необхідних документів або інформації;

  у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

   звернулась особа, яка не досягла 14 років

14

Результат надання адміністративної послуги

Формування інформації про останнє місце реєстрації померлого та разом з ним осіб

15

Спосіб отримання результату надання послуги

Результат послуги надсилається заявнику шляхом текстового телефонного повідомлення

16

Примітка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішенням сесії

 Козівської сільської  ради

 від 23.02.2023

№ 1562-23/2023

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ____

Довідка про реєстрацію малолітніх/неповнолітніх дітей для відчуження нерухомого майна

(назва адміністративної послуги)

 

Відділ  організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

(найменування структурного підрозділу – суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради  Стрийського району Львівської області

2

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська,46

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Понеділок – п'ятниця з 09.00 до 18.00,

вихідні дні: субота, неділя

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт відділу організації надання адміністративних послуг

Електронна адреса: cnapkozivskatg@ukr.net

Тел.:  03251-38623

https://kozivska-gromada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Коституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс України.

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  «Про адміністративні послуги», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад», 24 грудня 2019 року №1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”», 18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій», 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг», 23 вересня 2020 року №911 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Накази Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року №816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання»,  Міністерства закордонних справ України від 22 грудня 2017 року №573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово»

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення особи або її представника за запитом нотаріуса

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Особа звертається до ЦНАП, який зобов’язаний на підставі запиту нотаріуса у 10-денний термін надати інформацію про реєстрацію малолітніх/неповнолітніх дітей за адресою майна яке відчужується.

Для посвідчення особи суб’єкта звернення пред’являється паспортний документ особи та запит нотаріуса

У разі звернення представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

   документ, що посвідчує особу представника;

   документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до Відділу  організації надання адміністративних послуг (віддалених робочих місць)

11

Платність /безоплатність адміністративної послуги

Адміністративний збір не справляється

12

Строк надання адміністративної послуги

У 10-денний термін

13

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відділ організації надання адміністративних послуг відмовляє в одержанні адміністративної послуги в разі, коли:

 особа не подала необхідних документів або інформації;

  у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

   звернулась особа, яка не досягла 14 років

14

Результат надання адміністративної послуги

Формування інформації про реєстрацію малолітніх/неповнолітніх дітей за адресою майна яке відчужується.

15

Спосіб отримання результату надання послуги

Результат послуги надсилається заявнику шляхом текстового телефонного повідомлення.

16

Примітка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішенням сесії

 Козівської сільської  ради

 від 23.02.2023

№ 1562-23/2023

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дитини до 14 років

 (назва адміністративної послуги)

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

 (найменування структурного підрозділу – суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Відділ організації надання адміністративних послуг

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради  Стрийського району Львівської області

2

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська,46

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Понеділок – п'ятниця з 09.00 до 18.00,

вихідні дні: субота, неділя

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт відділу організації надання адміністративних послуг

Електронна адреса: cnapkozivskatg@ukr.net

Тел.:  03251-38623

https://kozivska-gromada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс України.

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  «Про адміністративні послуги», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад», 24 грудня 2019 року №1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”», 18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій», 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг», 23 вересня 2020 року №911 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Накази Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року №816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання»,  Міністерства закордонних справ України від 22 грудня 2017 року №573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово»

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється на підставі:

1) заяви про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування), поданої законним представником особи за формою згідно з чинним законодавством;

2) рішення суду, що набуло законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

3) свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Разом із заявою про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) батьки або інші законні представники дитини подають:

   паспортний документ; 

   свідоцтво про народження дитини;

   документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору;

   рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом Державної міграційної служби (надалі – ДМС), або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном.

Подання заяви про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним з батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників.

Задеклароване/зареєстроване місце проживання дитини віком до 14 років може бути знято за заявою одного з батьків, поданою в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується електронними підписами батьків, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронних підписів, у разі подання заяви в електронній формі або за письмовою згодою другого з батьків, що надається у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких установлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

У разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини, зняття з реєстрації місця проживання такої дитини здійснюється за заявою органу опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності).

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання в разі смерті особи здійснюється за датою реєстрації смерті в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, отриманою органом реєстрації в порядку електронної інформаційної взаємодії

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до відділу організації надання адміністративних послуг (віддалених робочих місць)

10

Платність /безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною

У разі оплати адміністративної послуги

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закони України «Про адміністративні послуги», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (надалі – Закон), Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022  року № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

10.2

Розмір та порядок унесення плати 

За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Оплата адміністративного збору здійснюється за допомогою засобів Порталу Дія під час формування заяви, поданою в електронній формі, перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.

Адміністративний збір не справляється в разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання:

   за повідомленням територіального органу або підрозділу ДМС;

   на підставі судового рішення, що набуло законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

   на підставі свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану;

   за реєстрацію місця проживання/зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї

10.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Відповідно до реквізитів, чинних на час надання адміністративної послуги

11

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення батьків або інших законних представники дитини.

В електронній формі - у день подання документів або не пізніше наступного робочого дня в разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації

12

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відділ організації надання адміністративних послуг відмовляє в знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у разі, коли: 

    батьки або інші законні представники дитини не подали або подали не в повному обсязі необхідні документи чи відомості;

    у поданих батьками або іншими законними представниками дитини документах чи відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився; 

    звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів; 

    дані Реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною

13

Результат надання адміністративної послуги

Унесення відомостей про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання дитини до Реєстру  територіальної громади.

Формування інформації про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дитини для її передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

14

Спосіб отримання результату надання послуги

Результат послуги надсилається заявнику шляхом текстового телефонного повідомлення

15

Примітка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішенням сесії

 Козівської сільської  ради

 від 23.02.2023

№ 1562-23/2023

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання

(назва адміністративної послуги)

Відділ  організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

(найменування структурного підрозділу – суб'єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу  організації надання адміністративних послуг

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради  Стрийського району Львівської області

2

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська,46

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Понеділок – п'ятниця з 09.00 до 18.00,

вихідні дні: субота, неділя

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт відділу організації надання адміністративних послуг

Електронна адреса: cnapkozivskatg@ukr.net

Тел.:  03251-38623

https://kozivska-gromada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс України.

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», «Про адміністративні послуги», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад», 24 грудня 2019 року №1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”», 18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій», 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг», 23 вересня 2020 року №911 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Накази Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року №816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання»,  Міністерства закордонних справ України від 22 грудня 2017 року №573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово»

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється на підставі:

1) заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданої особою або її законним представником, заяви власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за формами згідно з чинним законодавством;

2) рішення суду, що набуло законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

3) свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану;

4) повідомлення територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби України (надалі ДМС) із зазначенням відповідних реквізитів паспортного документа померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Разом із заявою про зняття із задекларованого/

зареєстрованого місця проживання (перебування) особа подає:

паспортний документ (у разі особистого звернення); 

військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку); 

    рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом Державної міграційної служби України (надалі - ДМС), або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;

   документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору.

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім документів, зазначених вище, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (представника).

У разі звернення власника житла, разом із заявою про зняття особи (осіб) із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) власник житла подає:

 документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення);

 документ, що підтверджує право власності на житло, у якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається;

   документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи (у разі зняття більше однієї особи).

Заява може бути подана в електронній формі засобами Порталу Дія. У такому випадку документи до заяви не додаються. Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту відповідно до відомостей, передбачених формою заяви згідно з чинним законодавством.

Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) в електронній формі подається особою віком від 14 років особисто та засвідчується її електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Подання заяви про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із законних представників за згодою іншого  законного представника.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання такої дитини в гуртожитку закладу освіти в період чи після закінчення навчання.

Іноземець чи особа без громадянства подають заяву про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України. До заяви додається паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких установлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) співвласника житла за заявою іншого співвласника такого  житла не здійснюється.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи за заявою співвласника житла в порядку, передбаченому пунктом 61 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265, здійснюється за згодою іншого співвласника житла, що надається особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника або його представника в заяві.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання в разі смерті особи здійснюється за датою реєстрації смерті в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, отриманою органом реєстрації у порядку електронної інформаційної взаємодії

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до Центру (віддалених робочих місць)

10

Платність /безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною

У разі оплати адміністративної послуги

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закони України «Про адміністративні послуги», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (надалі – Закон), Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022  року № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

10.2

Розмір та порядок внесення плати 

За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання, справляється адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року. 

Оплата адміністративного збору здійснюється за допомогою засобів Порталу Дія під час формування заяви, поданої в електронній формі, перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.

Адміністративний збір не справляється в разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання:

 за повідомленням територіального органу або підрозділу ДМС;

 за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

 на підставі судового рішення, що набуло законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

 за повідомленням уповноваженої особи житла;

 на підставі свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану

10.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Відповідно до реквізитів, чинних на час надання адміністративної послуги

11

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення особи або її представника, представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту.

В електронній формі - у день подання документів або не пізніше наступного робочого дня в разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації

12

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відділ організації надання адміністративних послуг відмовляє в знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у разі, коли: 

 особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи чи відомості;

 у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився; 

звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів; 

дані Реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною

14

Результат надання адміністративної послуги

Унесення відомостей про зняття з задекларованого/

зареєстрованого місця проживання (перебування) до Реєстру Козівської територіальної громади.

Формування інформації про реєстрацію місця проживання (перебування) особи для її передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

15

Спосіб отримання результату надання послуги

Результат послуги надсилається заявнику шляхом текстового телефонного повідомлення

16

Примітка

Якщо під час подання документів установлено, що особа подала для зняття із задекларовано-го/зареєстрованого місця проживання недійсний паспорт громадянина України, адміністратор Центру складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо іноземець чи особа без громадянства подали для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання недійсний документ, іноземця чи особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу, а також для оформлення нового документа або внесення визначених законодавством змін до наявного документа

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішенням сесії

 Козівської сільської  ради

 від 23.02.2023

№ 1562-23/2023

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрації місця перебування 

(назва адміністративної послуги)

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області

(найменування структурного підрозділу – суб'єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про Відділ  організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу  організації надання адміністративних послуг

 

Відділ  організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради  Стрийського району Львівської області

2

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська,46

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Понеділок – п'ятниця з 09.00 до 18.00,

вихідні дні: субота, неділя

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт відділу організації надання адміністративних послуг

Електронна адреса: cnapkozivskatg@ukr.net

Тел.:  03251-38623

https://kozivska-gromada.gov.ua/

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс України.

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  «Про адміністративні послуги», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад», 24 грудня 2019 року №1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”», 18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій», 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг», 23 вересня 2020 року №911 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Накази Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року №816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання»,  Міністерства закордонних справ України від 22 грудня 2017 року №573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово»

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою згідно з  чинним законодавством

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для реєстрації місця перебування особа або її законний представник (представник), уповноважена особа житла або уповноважена особа спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням подає:

   заяву за формою  згідно з чиним законодавством;

   паспортний документ особи або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування);

   свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім  іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

   довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один з батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

  документи, що підтверджують:

  право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла в гуртожитку (для студентів), рішення суду, що набуло законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів, реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання (перебування) малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників (представників), або одного з них);

  право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням);

  військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім документів, зазначених вище, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого  власника.

Реєстрація місця перебування особи здійснюється в день отримання органом реєстрації документів.

Особи, які досягли 14-річного віку, самостійно подають заяву про реєстрацію місця перебування.

У разі подання заяви про реєстрацію місця перебування особою, яка не досягла 18-річного віку, реєстрація місця перебування здійснюється за згодою батьків або інших законних представників такої особи. Згода не надається в разі, коли особа є здобувачем освіти та здійснює реєстрацію свого місця перебування в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти.

Подання заяви про реєстрацію місця перебування особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або іншим законним представником за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Згода батьків або інших законних представників може бути надана в присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників особи віком до 18 років задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до Центру (віддалених робочих місць)

11

Платність /безоплатність адміністративної послуги

За реєстрацію місця перебування  адміністративний збір не справляється

У разі оплати адміністративної послуги

12

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення особи або її представника

13

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради відмовляє в реєстрації місця перебування в разі, коли:

   у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце перебування, що стосуються заборони декларування/реєстрації місця перебування в такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/ реєстрацію місця проживання);

   відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

    особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи чи відомості;

   у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні дані або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

   звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

    житлу, у якому особа декларує або реєструє своє місце перебування, не присвоєна адреса в установленому порядку;

   за адресою житла, у якому особа декларує чи реєструє своє місце перебування, наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

   відомості Реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини;

   дані Реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною

14

Результат надання адміністративної послуги

Унесення відомостей про реєстрацію місця перебування до Реєстру територіальної громади

Формування інформації про реєстрацію місця перебування особи для її передачі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби  з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

15

Спосіб отримання результату надання послуги

Результат послуги надсилається заявнику шляхом текстового телефонного повідомлення

16

Примітка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішенням сесії

 Козівської сільської  ради

 від 23.02.2023

№ 1562-23/2023

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ___

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

(назва адміністративної послуги)

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради

 (найменування структурного підрозділу – суб'єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про Відділ організації надання адміністративних послуг

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

 

Відділ організації надання адміністративних послуг Козівської сільської ради  Стрийського району Львівської області

2

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

82631, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Козьова, вул. Європейська,46

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги та відділу організації надання адміністративних послуг

Понеділок – п'ятниця з 09.00 до 18.00,

вихідні дні: субота, неділя

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт відділу організації надання адміністративних послуг

Електронна адреса: cnapkozivskatg@ukr.net

Тел.:  03251-38623

https://kozivska-gromada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Кодекси, Закони України

Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення,Сімейний кодекс України.

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  «Про адміністративні послуги», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 07  лютого 2022 року №265 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) та ведення реєстрів територіальних громад», 24 грудня 2019 року №1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”», 18 серпня 2021 року №911 «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій», 04 грудня 2019 року №1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг», 23 вересня 2020 року №911 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами), від 10 липня 2019 року №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для  реалізації  прав дитини»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Накази Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2016 року №816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання»,  Міністерства закордонних справ України від 22 грудня 2017 року №573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово»

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про реєстрація місця проживання представника малолітньої дитини

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Разом із заявою про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини батьки або її законні представники подають:

  паспортний документ особи;

  свідоцтво про народження, крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави й легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

  довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

  відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

  у разі здійснення реєстрації місця проживання новонародженої дитини або реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі  відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», сплата адміністративного збору фіксується в інформаційно-телекомунікаційній системі органу реєстрації, через яку подавалася заява в електронній формі.

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого  власника.

У разі влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, місце проживання такої дитини реєструється за адресою закладу, дитячого будинку сімейного типу, житла проживання прийомної сім’ї.

Подання заяви про реєстрацію місця проживання або зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, покладається на органи опіки та піклування за місцем проживання такої дитини. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», здійснюється виключно на підставі відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.  Місце проживання дитини віком до 14 років, відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», може бути зареєстровано за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через інформаційно-телекомунікаційну систему органу реєстрації, що забезпечує функціонування реєстру територіальної громади. Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років у електронній формі здійснюється виключно за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.   Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років у електронній формі здійснюється виключно на підставі заяви, поданої в електронній формі, без подання інших документів, визначених Правилами реєстрації місця проживання. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами, згода батьків на реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса. У разі, коли  реєстрація місця проживання здійснюється одночасно із зняттям з попереднього місця проживання, окрема заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання не подається. Подання заяви про реєстрацію місця проживання особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). Згода батьків або інших законних представників може бути надана в присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або має бути засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до Відділу організації надання адміністративних послуг (віддалених робочих місць)

10

Платність /безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною

У разі оплати адміністративної послуги

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закони України «Про адміністративні послуги», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (надалі – Закон), Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022  року № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

10.2

Розмір та порядок унесення плати 

За реєстрацію місця проживання, справляється адміністративний збір у розмірі:

   1,5 відсотка прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, - за декларування/реєстрацію місця проживання в разі звернення особи протягом установленого Законом строку;

2,5 відсотка прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, - за декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання в разі звернення особи з порушенням встановленого  Законом строку.

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (реєстрація місця проживання).

За реєстрацію місця проживання/зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї адміністративний збір не справляється

10.3

Розрахунковий рахунок для  внесення плати

Відповідно до реквізитів, чинних на час надання адміністративної послуги

11

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення батьків або інших законних представників дитини.

В електронній формі - у день подання документів або не пізніше наступного робочого дня в разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації

12

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє в унесенні до реєстру територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи в разі, якщо:

     у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування);

     відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних;

    особа подала документи або відомості, передбачені Законом, не в повному обсязі;

    у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

   за декларуванням або реєстрацією місця проживання (перебування) особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

   житлу, у якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса в установленому порядку;

    за адресою житла, у якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

- відомості Реєстру Криворізької міської територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків чи інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини

13

Результат надання адміністративної послуги

Унесення відомостей про реєстрацію місця проживання до Реєстру територіальної громади.

Формування інформації про реєстрацію місця проживання особи для її передачі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України (надалі – ДМС) з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру. 

Про внесення до реєстру територіальної громади інформації про реєстрацію місця проживання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за поданою заявою орган реєстрації у день унесення відповідної інформації повідомляє органу опіки та піклування засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою

14

Спосіб отримання результату надання послуги

Результат послуги надсилається заявнику шляхом текстового телефонного повідомлення

15

Примітка

Якщо під час подання документів установлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, посадова особа органу реєстрації або адміністратор Центру складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення.

Якщо під час подання документів іноземцем чи особою без громадянства встановлено, що вони звернулися для реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подали для реєстрації нового місця проживання недійсний документ, іноземця чи особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством.

У разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній  одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилається в електронній формі повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади. У разі, коли реєстр територіальної громади створено та ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи органу реєстрації і повідомлення неможливо надіслати в електронній формі, таке повідомлення в день здійснення реєстраційної дії надсилається відповідному органу реєстрації в паперовій формі
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь