Козівська громада

Львівська область, Стрийський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 30.03.2023 13:07
Кількість переглядів: 284

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

 

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­___202332710506__
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛАС ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

 

код згідно з ЄДРПОУ 40619175

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження: 82655, Львівська обл., Сколівський район, село Опорець, вулиця Шевченка, будинок 112, тел/факс: +380445002584

 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*]

Будівництво і експлуатація Сколівської вітрової електростанції  землях Козівської сільської ради та Славської селищної ради, Стрийського району Львівської області встановленою потужністю 60 МВт з необхідною інфраструктурою включаючи кабельні лінії 35 кВ та 110 кВ, за титулом проекту: «Будівництво і експлуатація Сколівської вітрової електростанції на землях Лавочненської, Опорецької, Верхнячківської, Хітарської та Жупанівської сільських рад Сколівського району Львівської області». Коригування. Будівництво Сколівської вітрової електростанції (підготовчі та будівельні роботи) здійснюються на підставі висновку з оцінки впливу на довкілля №03.02-2018418604/2 від 20.09.2018 року. та дозвільних документів, виданих відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю. Додаткова процедура оцінки впливу на довкілля пов’язана зі збільшенням одиничної потужності вітроенергетичної установки, діаметра ротора, висоти башти та загальної висоти вітроелектроустановки (до висоти кінчика лопаті у вертикальному положенні) у порівнянні з раніше пройденою процедурою ОВД (висновок з оцінки впливу на довкілля №03.02-2018418604/2 від 20.09.2018 року).

Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлюваного джерела енергії – вітру, орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 25 років (може бути продовжений залежно від технічних характеристик обраного типу основного обладнання ВЕС).

Технічна альтернатива 1.

Монтаж та експлуатація до чотирнадцяти вітроенергетичних установок типу «Nordex» з електричними генераторами номінальною потужністю приблизно 4000-8000  кВт кожен. Висота башти ВЕУ становитиме приблизно від 100 до 180 метрів. Загальна висота ВЕУ з лопаттю у вертикальному положенні становитиме приблизно від 175 до 280 метрів.

Технічна альтернатива 2.

Монтаж та експлуатація до чотирнадцяти вітроенергетичних установок типу «Vestas» з електричними генераторами номінальною потужністю приблизно 4000-8000  кВт кожен. Висота башти ВЕУ становитиме приблизно від 100 до 180 метрів. Загальна висота ВЕУ з лопаттю у вертикальному положенні становитиме приблизно від 175 до 270 метрів.

Технічна альтернатива 3.

Монтаж та експлуатація до чотирнадцяти вітроенергетичних установок типу «General Electric» з електричними генераторами номінальною потужністю приблизно 4000-7000 кВт кожен. Висота башти ВЕУ становитиме приблизно від 100 до 180 метрів. Загальна висота ВЕУ з лопаттю у вертикальному положенні становитиме приблизно від 175 до 270 метрів.

Технічна альтернатива 4.

Монтаж та експлуатація до чотирнадцяти вітроенергетичних установок типу «Siemens Gamesa» з електричними генераторами номінальною потужністю приблизно 4000-8000 кВт кожен. Висота башти ВЕУ становитиме приблизно від 100 до 180 метрів. Загальна висота ВЕУ з лопаттю у вертикальному положенні становитиме приблизно від 175 до 270 метрів.

Технічна альтернатива 5.

Монтаж та експлуатація до чотирнадцяти вітроенергетичних установок типу «Enercon» з електричними генераторами номінальною потужністю приблизно 4000-7000 кВт кожен. Висота башти ВЕУ становитиме приблизно від 100 до 180 метрів. Загальна висота ВЕУ з лопаттю у вертикальному положенні становитиме приблизно від 175 до 270 метрів.

 

 

Технічна альтернатива 6.

Монтаж та експлуатація до чотирнадцяти вітроенергетичних установок типу «GoldWind» з електричними генераторами номінальною потужністю приблизно  4000-9000 кВт кожен. Висота башти ВЕУ становитиме приблизно від 100 до 180 метрів. Загальна висота ВЕУ з лопаттю у вертикальному положенні становитиме приблизно від 175 до 270 метрів.

Технічна альтернатива 7.

Монтаж та експлуатація до чотирнадцяти вітроенергетичних установок типу «Envision» з електричними генераторами номінальною потужністю приблизно  4000-7000 кВт кожен. Висота башти ВЕУ становитиме приблизно від 100 до 180 метрів. Загальна висота ВЕУ з лопаттю у вертикальному положенні становитиме приблизно від 175 до 270 метрів.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи  

Територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюватиметься на землях Козівської сільської ради та Славської селищної ради, Стрийського району Львівської області., поблизу населених пунктів: с. Хітар, с. Верхнячка, с. Жупани, с. Лавочне, с. Опорець (у межах майданчиків, на які отримано висновок з оцінки впливу на довкілля №03.02-2018418604/2 від 20.09.2018 року). 

 

Територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, у зв’язку зі здійсненням планованої діяльності  у межах майданчиків, на які отримано у 2018 році висновок з оцінки впливу на довкілля №03.02-2018418604/2 від 20.09.2018 року, згідно з яким здійснюються підготовчі та будівельні роботи.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

 

Метою здійснення планованої діяльності є вироблення електроенергії для надійного енергозабезпечення функціонування об’єднаної енергетичної системи України. Реалізація проектних рішень з виробництва електроенергії за рахунок вітру дозволить забезпечити екологічно чистою електроенергією, створити нові робочі місця та інвестувати у місцеву економіку. Також одним із позитивних соціально-економічних впливів від реалізації Проекту є посилення туристичної активності району та покращення інвестиційної привабливості громад.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

В рамках реалізації Проекту передбачається встановлення до 14 сучасних турбін вітроелектроустановок (ВЕУ) потужністю від 4,0 МВт до 9,0 МВт. Висота башти ВЕУ становитиме приблизно від 100 м до 180 м. Загальна висота ВЕУ з вертикально піднятою лопаттю становить приблизно від 175 м до 280 м.

Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно

190 тис. МВт*год. Загальна площа території Сколівської  ВЕС складатиме приблизно 50 га.


 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами 
Дотримання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про охорону земель», Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173, ДСТУ 8339:2015 «Вітроелектростанції. Оцінення впливу вітроелектростанцій на навколишнє середовище».
Обмеження планованої діяльності проводити у відповідності до чинного Законодавства України. 

 
Щодо технічної альтернативи 1:
– 700 м від житлової забудови;
  • вміст шкідливих речовин в повітрі – в межах ГДК;
  • рівень шуму – в межах норми;

 
Щодо технічної альтернативи 2, 3, 4, 5, 6, 7 – аналогічно технічній альтернативі 1
Щодо територіальної альтернативи 1:
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного впливу; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів, рекультивації порушених земель. 

 
Щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
Щодо технічних та територіальних альтернатив:
  • Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.
  • Персонал виробничих підрозділів проходить періодичне навчання та атестацію з правил техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1

- вплив на клімат та мікроклімат – (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) – негативних впливів не очікується. Очікуване скорочення викидів двоокису вуглецю (CO2) під час експлуатації ВЕС становитиме орієнтовно 141,36 тис. тон на рік.

- вплив на повітряне середовище – допустимий вплив. Під час монтажу ВЕУ викиди продуктів згорання палива при роботі двигунів внутрішнього згорання будівельних машин і автотранспорту та пилевикиди під час руху автотранспорту; шумове, вібраційне забруднення, спричинене роботою механізованих інструментів, будівельної техніки і устаткування. На межі житлової забудови найближчого населеного пункту від території планованої діяльності значення концентрацій по всіх забруднюючих речовинах, що викидаються в повітряне середовище, вище зазначеними джерелами, будуть меншими, ніж значення ГДК. Під час експлуатації ВЕС викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин під час експлуатації відсутні.

- шумовий вплив – шумове навантаження, вплив вібрації та інших негативних чинників на житлові території під час монтажу ВЕС та під час виведення з експлуатації, у межах норми. Під час експлуатації ВЕС шумовий вплив допустимий.

- вплив на водне середовище – планована планованої діяльності здійснюватиметься за межами прибережно-захисних смуг, які визначені статтею 88 Водного кодексу України; з урахуванням впровадження організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив під час монтажу ВЕУ оцінюється як екологічно допустимий; під час експлуатації ВЕС – вплив на водне середовище відсутній, оскільки відсутні джерела, які впливають на стан водного середовища;

- вплив на гідрогеологічне середовище – допустимий. Під час прокладання кабельної лінії та монтажу ВЕУ негативного впливу на гідрогеологічне середовище не передбачається; під час експлуатації ВЕС – вплив на гідрогеологічне середовище відсутній, оскільки відсутні джерела його виникнення;

- вплив на ґрунти – незначний тимчасовий вплив на верхній родючий шар ґрунту під час прокладання кабельних ліній; під час експлуатації ВЕС – вплив відсутній.  

- вплив на утворення та поводження з відходами – під час монтажу ВЕУ та прокладання кабельних ліній вплив відсутній. Під час експлуатації ВЕС можливе утворення відходів під час технічного обслуговування устаткування. Всі відходи передаватимуться спеціалізованому підприємстві і не накопичуватимуться на території ВЕС.

- вплив на рослинний та тваринний світ – впливи під час монтажу ВЕС в межах природної стійкості екосистеми; незначний вплив пов'язаний з шумовим забрудненням. Під час експлуатації Сколівської ВЕС негативного впливу на рослинність не очікується.

Птахи і кажани: прогнозовані впливи, обумовлені будівництвом і експлуатацією Сколівської ВЕС, на орнітофауну та кажанів характеризуються як низькі у зв’язку з віддаленням об’єктів Сколівської ВЕС від міграційних шляхів. План заходів, направлений на мінімізацію можливих впливів буде розроблений згідно з результатами проведеного дослідження птахів та кажанів.

- вплив на об’єкти природно-заповідного фонду – впливи в межах природної стійкості екосистеми. Земельні ділянки, що плануються у відведення не мають природно-заповідного статусу, не відносяться і не межують з об’єктами ПЗФ. Об’єктів природно-заповідного фонду і територій, перспективних для заповідання (зарезервованих з цією метою), шляхів міграції тварин в зоні впливу ВЕС відсутні. Під час експлуатації об’єкту планованої діяльності вплив на біорізноманіття екологічно допустимий.

- вплив на соціальне середовище – об’єкт планованої діяльності не створює негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення та несе позитивний аспект; забезпечення енергоресурсами населення і промисловості даного регіону, залучення інвестицій в економіку району.

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в території планованої діяльності відсутні.

- вплив на техногенне середовище – відсутній; в рамках реалізації планової діяльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні і промислові об'єкти; пам’ятки архітектури, історико-культурні об’єкти, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні.

 

Щодо технічної альтернативи 2, 3, 4, 5, 6, 7 аналогічно технічній альтернативі 1

 

Щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно-захисної зони та виділених земельних ділянках під провадження планованої діяльності.

 

Щодо територіальної альтернативи 2. 

Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

 

 

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 4 та 14 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

- п. 4.6 – вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше.

- п. 14 – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля ‒ це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про
що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде                                   Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається органом державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області або іншим вповноваженим на це органом згідно законодавства.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, 98,
тел./факс (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua, Сорока Назарій Любомирович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.https://rada.info/upload/users_files/04370455/57821f5ed6737f8b2dde559a31bd176a.pdf


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь